Maandelijks Archief: mei2015

Hulp gevraagd: kandidaten voor bestuur en werkgroep communicatie

Om de werkzaamheden en initiatieven te kunnen blijven uitvoeren, hebben we voor zowel het bestuur als voor de werkgroep communicatie nog meer menskracht nodig.

Werkgroep communicatie:
Bij communicatie zoeken we iemand die bereid en in staat is de ECU website op contentniveau bij te houden (beheer en onderhoud wordt al verzorgd). Schrijfervaring is ook zeer wenselijk. Kennis van WordPress is van belang. Tijdsinvestering per week gemiddeld 1 uur.

Bestuur:

Binnen het bestuur zijn we op zoek naar iemand die met zijn/haar kennis, kunde en/of ervaring zich wil inzetten om het bestuur te versterken en ECU verder te brengen. Kennis van vraagstukken in de energiemarkt (inkoop, exploitatie, beheer etc.) is zeer prettig. Tijdsinvestering 2 – 4 uur gemiddeld per week. ECU is een vrijwilligersorganisatie en de beloning is de energie die je krijgt van je inzet om samen met andere vrijwilligers aan een duurzame toekomst te werken !

Ook in 2015 zit ECU niet stil

De ECU heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om activiteiten voor te bereiden voor haar huidige en toekomstige leden en wij willen dit nu graag met u delen.

Verschillende projectgroepen zijn in het leven geroepen om deze activiteiten in goede banen te leiden:
a. Buurkracht; bevorderen van gemeenschapszin en actieve samenwerking in woonwijken om zo bewustwording te kweken over energiegebruik, energiebesparing en duurzaamheid.
b. Energielabel: achtergrond, betekenis en verbetering van het energielabel voor woningen onder de aandacht brengen én vervolgens leveren van een bijdrage om het voorlopige energielabel naar een definitief label van de woning om te zetten.
c. Samen geeft Energie: op basis van een bestaande subsidieregeling organiseren van het ontzorgen bij het energiezuiniger maken van bestaande woningen (van voor 1980).
d. E-Battle: een competitie met andere huiseigenaren om het energieverbruik binnen uw huis op te sporen en te verlagen.
e. Collectief PV-systeem: aanbrengen van grootschalige collectieve zonnepaneelsystemen op beschikbare dakruimte(n) waarmee stroom/energie kan worden geleverd aan inwoners van Udenhout/participanten.
f. T-Wind: met nog 4 andere Tilburgse energiecoöperaties realiseren van vijf windmolens op De Spinder te Tilburg, waardoor energie/stroom tegen gereduceerd tarief kan worden aangeboden.
g. Zonnepanelen: aanbieden van zonnepanelen voor installatie op de eigen woning. Door samenwerking met een geselecteerde aanbieder werden inmiddels al meer dan 60 systemen geleverd.
Komende maanden zullen deze projecten verder uitgewerkt worden en zal geregeld een update gegeven worden over de voortgang. Indien u graag mee wilt denken over bepaalde onderwerpen, dan kunt u deze informatie met ons delen via: info@ecudenhout.nl of plaats uw reactie op twitter: @ECUdenhout. Ook kunt u natuurlijk naar de filmavond komen op 4 juli (zie informatie bij evenement).