Maandelijks Archief: maart2016

GEZOCHT: energieke huiseigenaren met grote ambities

Woningen zijn in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 15 tot 20% van het energieverbruik. In 2050 wil de regio Hart van Brabant over een volledig energieneutrale woningvoorraad beschikken. Hierover zijn met verschillende regiogemeenten, energiecoöperaties, belangenorganisaties en onderwijsorganisaties afspraken gemaakt en die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor eind 2017 staat realisatie van onder meer de eerste 50 Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen op de rol. Lees verder Oproep NOM_KOOP_DEF_210316

Pas 4 van 70 miljoen euro geclaimd bij regeling investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

financiering-energiebesparing

1.208 aanvragen hebben ruim 4 van de 70 miljoen euro budget geclaimd bij de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met de regeling kunnen burgers subsidie krijgen voor zonneboilers en warmtepompen.
De subsidie, waarvan minister Kamp eind december de criteria voor onder meer zonneboilers en warmtepompen onthulde, kent in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (red. die al binnen 6 weken overtekend was) geen ‘run’. De 1.208 aanvragen kennen een gemiddelde van ruim 3.400 euro per aanvraag.

Consumenten kunnen sinds 1 januari 2016 subsidie aanvragen voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties. Er is voor 2016 een budget van 70 miljoen euro. Met deze regeling hoopt Kamp los van de knelpunten die hij heeft gesignaleerd in zijn Warmtevisie de markt voor kleinschalige warmteopties op gang te brengen. De regeling geldt voor een periode van vijf jaar, met als doel dat deze installaties op de langere termijn zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

Vereniging Eigen Huis stelde enkele weken geleden nog ‘dat huishoudens onvoldoende voorgelicht worden’ over de subsidie voor zonneboilers en warmtepompen. Subsidie aanvraag verloopt via RVO.nl