Maandelijks Archief: november2016

Tap stroom van je eigen windmolen!

def-logo-spinderwind-lc

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie. Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.

Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg.

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

www.spinderwind.nl

 

ECU toont veerkracht en drive in postcoderoos project

img_5222

Twee seconden voor twaalf werd bij ons bekend dat het dak van de nieuwe rijhal toch niet geschikt zou zijn om er een PV-systeem op toe te kunnen passen. Het eerste collectieve PV-project in Udenhout (en Tilburg) leek daarmee op erg losse schroeven te komen staan. Echter de projectgroep postcoderoos en het bestuur van ECU hebben deze bedreiging omgezet in een kans: samen op zoek naar daken. 

Tijdens een erg druk bezochte (ruim 90 aanwezigen) bijeenkomst in het raadhuis in Udenhout is een toelichting gegeven op hoe de postcoderoos werkt. Na verdiepende vragen beantwoord te hebben, konden we constateren dat er veel enthousiasme bij de aanwezigen was en is om aan dit project deel te nemen. Er werden veel suggesties gedaan van mogelijke nieuwe locaties en personen om contact mee op te nemen. Een imposant rijtje was het gevolg. Alles bij elkaar een veelvoud aan daken t.o.v. het dak van de nieuwe rijhal. We gaan ermee aan de slag: mensen benaderen, daken inventariseren, een nieuw aanbod aan leden van de ECU en andere inwoners van de postcoderoos maken. Begin januari 2017 verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.

ecuzor-presentatie-info-avond-1-november-2016