Maandelijks Archief: januari2017

Inloopavond 13 februari: plan Burgerwindpark De Spinder

De ontwikkelingsfase is in volle gang. De notitie reikwijdte en detailniveau heeft eind november 2015 ter inzage gelegen bij gemeente Tilburg. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) heeft vervolgens in opdracht van Spinderwind het MER afgerond en aan de hand daarvan zijn de turbineposities gekozen voor opname in het bestemmingsplan. In een volgende stap worden MER en Bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan iedereen zienswijzen indienen. Deze periode start waarschijnlijk in maart van dit jaar. Hierop vooruitlopend organiseren wij samen met betrokken partijen een inloopavond om omwonenden te informeren over de plannen voor het windmolenpark.

Via een bewonersbrief van gemeente Tilburg worden buurtbewoners één dezer dagen uitgenodigd voor de inloopavond van maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Hondenvereniging V.D.H. Kringgroep ‘De Ypelaar’, IJpelareweg 34 te Tilburg.

Update collectief zonnedak project Energie Coöperatie Udenhout

Op 1 november hadden we een drukbezochte bijeenkomst voor het zonnedakproject in Udenhout. Omdat realisatie hiervan op de nieuwe rijhal helaas geen doorgang kon vinden, is die avond de zoektocht begonnen naar een nieuwe locatie. Al op 2 november hebben de eerste dakeigenaren ons benaderd. In de weken daarna hebben we met 6 partijen één of meerdere gesprekken gehad. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de juiste mix van een aantal (financiële) aandachtspunten. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • De oriëntatie ten opzichte van de zon ?
  • Het daktype: plat, schuin, wel of geen asbest etc. ?
  • Mogelijke schaduw van andere bebouwing of bomen ?
  • Hoeveel m2’s zijn beschikbaar, hoeveel zonnepanelen kunnen geplaatst worden?
  • Aanwezige infrastructuur bij de dakeigenaar ? De opgewekte stroom moet worden afgevoerd.
  • Hoe groot is het elektriciteitsverbruik van de dakeigenaar ?
  • Hoe is de ligging (afstand) ten opzichte van een transformatorhuisje of groter verdeelstation? De aanlegkosten van een “afvoerkabel” worden met name bepaald door de afstand en de benodigde kabel.
  • Wil de dakeigenaar een vergoeding? In welke orde van grootte ?
  • Zijn er bijzonderheden in relatie tot het kunnen verzekeren van een zonnestroom-installatie op de betreffende locatie ?

Op de meeste vragen hebben we inmiddels antwoord, echter het punt van de aansluiting op het openbare net kent de langste doorlooptijd. Hierbij zijn wij afhankelijk van Enexis. We zijn al vele weken in contact met Enexis en nog steeds in afwachting van informatie die alleen zij kunnen aanleveren.Helaas hebben we niet alles in eigen hand. We rekenen erop dat we eind januari de beschikking hebben over deze informatie. Dan gaan we verder met de selectie van het meest geschikte dak. We schatten in dat we in de loop van maart tot een definitieve locatiekeuze kunnen komen. Dan gaan we de fase in van offertes, rendementsberekeningen etc.

We hopen dat het duidelijk is dat wij als ECU enthousiast verder gaan op weg naar het eerste collectieve zonnestroomproject in Udenhout. We vertrouwen erop dat de warme belangstelling, zoals we die hebben ervaren op 1 november, onverminderd blijft. Wij gaan er in ieder geval voor !

We houden u op de hoogte. Wilt u meehelpen om dit project tot een succes te maken, laat het ons weten. Reageren kan via de mail (info@ecudenhout.nl).

Vijf keer voordeel met energiezuinige woning

Behalve een lagere energierekening, heeft een goed geïsoleerde woning nog meer pluspunten. Wij zetten vijf manieren op een rij waarmee voordeel te behalen valt met een energiezuinig huis.

Tot 31 december 2018 kunnen huizenbezitters en Vve’s een beroep doen op de Subsidie energiebesparing eigen huis van de Rijksoverheid. Daarvoor moeten minstens twee verschillende soorten isolatie toegepast worden, zoals isolatie van het dak, gevel of vloer of het aanbrengen van hoogrendementsglas. De subsidie bedraagt ongeveer 20% van de isolatiekosten met een maximum van €20.000 per woning.

Milieu Centraal geeft op haar website het voorbeeld van het aanbrengen van vloerisolatie en spouwmuurisolatie dat voor een gemiddelde woning ongeveer €4000 kost. Met de subsidie van €800 bedraagt het prijskaartje nog €3200. Die verdien je terug met een jaarlijkse besparing op de energierekening van €800.

Wie toch al bezig is, kan ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen, zoals douches en douchebakken met een systeem voor warmteterugwinning. Ook hiervoor geldt dat de subsidie ongeveer 20% van de kosten bedraagt.
Bovenop deze subsidie kunnen woningbezitters die hun huis super energiezuinig maken, een bonus krijgen van €4000. De woning moet dan wel voldoen aan strenge eisen een kwaliteitstest doorstaan.

Tot 2021 kun je subsidie krijgen voor de aankoop van een zonneboiler,warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort apparaat.

Lokaal worden er ook subsidies gegeven voor energiezuinige woningen. Check hiervoor deEnergiesubsidiewijzer. Overigens kun je deze lokale subsidies combineren met de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Je kunt ook je voordeel doen met het kopen van een energiezuinige woning. In het Lente-akkoord is vastgelegd dat kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning €9000 extra hypotheek krijgen. Voldoende energiezuinig is een EPC (De Energieprestatiecoëfficiënt, de index die aangeeft hoe energiezuinig de woning is) van 0,6. Het bedrag van €9000 houdt de bank buiten de inkomenstoets, maar daarvoor moet uw toetsinkomen wel minimaal €32000 bedragen.

Verschillende banken geven rentekorting op de hypotheek voor een energiezuinige woning. Zo biedt Rabobank sinds december 2016 rentekorting op een nieuwbouwwoning met een Groenverklaring. Dit geldt alleen voor hypothecaire leningen tot €150.000. Triodos bank geeft meer rentekorting op bestaande en nieuwbouwwoning gebaseerd op het energielabel. Hoe meer de woning richting het groen gaat, hoe meer voordeel de bank biedt.

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.

Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.
Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.