Categorie Archief: T-wind

Inloopavond 13 februari: plan Burgerwindpark De Spinder

De ontwikkelingsfase is in volle gang. De notitie reikwijdte en detailniveau heeft eind november 2015 ter inzage gelegen bij gemeente Tilburg. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) heeft vervolgens in opdracht van Spinderwind het MER afgerond en aan de hand daarvan zijn de turbineposities gekozen voor opname in het bestemmingsplan. In een volgende stap worden MER en Bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan iedereen zienswijzen indienen. Deze periode start waarschijnlijk in maart van dit jaar. Hierop vooruitlopend organiseren wij samen met betrokken partijen een inloopavond om omwonenden te informeren over de plannen voor het windmolenpark.

Via een bewonersbrief van gemeente Tilburg worden buurtbewoners één dezer dagen uitgenodigd voor de inloopavond van maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Hondenvereniging V.D.H. Kringgroep ‘De Ypelaar’, IJpelareweg 34 te Tilburg.

Eerste nieuwsbrief Spinderwind is een feit

def-logo-spinderwind-lc

 

Via de kersverse website www.spinderwind.nl kunt u zich nu ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van  alle ontwikkelingen rondom Spinderwind. De frequentie waarin we de nieuwsbrieven gaan versturen is mede afhankelijk van het nieuws. Voor de laatste actualiteiten kunt u ons ook volgen op facebook. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: info@spinderwind.nl.

Nieuwsbrief: http://eepurl.com/cq68MH

 

Tap stroom van je eigen windmolen!

def-logo-spinderwind-lc

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie. Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.

Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg.

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

www.spinderwind.nl

 

T-Wind wint SIVET prijs 2014

SIVET Prijs foto

Op 12 november 2014 heeft het bestuur van de stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) en tevens jury van de SIVET prijs unaniem besloten om de SIVET prijs toe te kennen aan T-Wind. Een burger, ondernemer of organisatie die aantoonbaar heeft bijgedragen aan de energietransitieversnelling in de regio Midden-Brabant komt hiervoor in aanmerking en dit jaar is T-Wind de winnaar. Op 13 november 2014 is deze prijs uitgereikt tijdens de klankborddag: “Sociale innovatie versnelt energietransitie” in De Leerfabriek te Oisterwijk.

In het juryrapport staat: “De jury heeft bewondering voor de professionaliseringsslag die de samenwerkende energiecoöperaties doormaken en tekenend voor de Midden-Brabantse verenigingscultuur. Een ultiem voorbeeld van Social Innovation dat versnellend op de energietransitie en op termijn een voorwaarde is voor duurzame economische ontwikkeling”.

De gemeenteraad in Tilburg heeft 1,5 jaar geleden bepaald dat het deel van de opbrengsten van windpark Spinder toe moet komen aan plaatselijke burgers en ondernemers. Omdat de huidige initiatiefnemers (Gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero) niet met alle partijen tegelijk aan tafel kan om de ontwikkeling nader vorm te geven, heeft MOED de reeds in Tilburg actieve energiecoöperaties uitgedaagd om samen op te trekken en een professionele organisatie te vormen. Hieruit is T-Wind ontstaan.

Juryrapport SIVET prijs

Tilburgse duurzame energiecoöperaties tekenen intentieovereenkomst T-WIND

LOGO-T-WIND-659x766Op vrijdag 5 september ondertekenen vijf Tilburgse energiecoöperaties de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk oprichten van de coöperatie T-WIND. De gemeente Tilburg heeft besloten het deel van de capaciteit van windpark De Spinder, dat toekomt aan de gemeente Tilburg, aan haar burgers beschikbaar te stellen voor windenergie. Deze mogelijkheid is een belangrijke reden voor de vijf coöperaties om een gezamenlijke coöperatie op te richten onder de gemeenschappelijke noemer T-WIND.

 

Lees meer »