Categorie Archief: Wind energie

Bericht van Spinderwind

 

Waar staan we nu?
Van 27 maart t/m 8 mei heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning. Momenteel bevinden wij ons in de zogeheten fase van bestuurlijke processen. Gemeenteraad Tilburg zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen over de vier ingebrachte zienswijzen. Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, dan wordt 3 juli aanstaande het bestemmingsplan vastgesteld en direct aansluitend de omgevingsvergunning verleend. Voor meer informatie: spinderwind.nl

Eerste nieuwsbrief Spinderwind is een feit

def-logo-spinderwind-lc

 

Via de kersverse website www.spinderwind.nl kunt u zich nu ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van  alle ontwikkelingen rondom Spinderwind. De frequentie waarin we de nieuwsbrieven gaan versturen is mede afhankelijk van het nieuws. Voor de laatste actualiteiten kunt u ons ook volgen op facebook. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: info@spinderwind.nl.

Nieuwsbrief: http://eepurl.com/cq68MH

 

Tap stroom van je eigen windmolen!

def-logo-spinderwind-lc

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie. Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.

Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg.

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

www.spinderwind.nl

 

Tilburgse duurzame energiecoöperaties tekenen intentieovereenkomst T-WIND

LOGO-T-WIND-659x766Op vrijdag 5 september ondertekenen vijf Tilburgse energiecoöperaties de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk oprichten van de coöperatie T-WIND. De gemeente Tilburg heeft besloten het deel van de capaciteit van windpark De Spinder, dat toekomt aan de gemeente Tilburg, aan haar burgers beschikbaar te stellen voor windenergie. Deze mogelijkheid is een belangrijke reden voor de vijf coöperaties om een gezamenlijke coöperatie op te richten onder de gemeenschappelijke noemer T-WIND.

 

Lees meer »

Welkom bij Energie Coöperatie Udenhout

Waarom ECU?

In toenemende mate vindt in de samenleving een omslag in denken van burgers (transitie) plaats over de wijze waarop voorzien kan worden in de noodzakelijke behoeften.

Transitie is een proces van omslag in denken, handelen en organiseren door burgers over de inrichting van hun leefomgeving en het voorzien in hun directe behoeften.

 

Lees meer »