Categorie Archief: Zonnepanelen

15 mei: Informatieavond Collectief Zonnedak ZonneVisser

 

 

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door, samen met de Energie Coöperatie Udenhout, te investeren in het collectieve zonnestroomsysteem op het dak van recyclingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 in Udenhout. Wilt u meer weten over dit mooie project? Kom dan naar de informatieavond op 15 mei om 20.00 uur in Het Raadhuis, Slimstraat 2 in Udenhout. Meer info: info@ecudenhout.nl

Update collectief zonnedak project Energie Coöperatie Udenhout

Op 1 november hadden we een drukbezochte bijeenkomst voor het zonnedakproject in Udenhout. Omdat realisatie hiervan op de nieuwe rijhal helaas geen doorgang kon vinden, is die avond de zoektocht begonnen naar een nieuwe locatie. Al op 2 november hebben de eerste dakeigenaren ons benaderd. In de weken daarna hebben we met 6 partijen één of meerdere gesprekken gehad. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de juiste mix van een aantal (financiële) aandachtspunten. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • De oriëntatie ten opzichte van de zon ?
  • Het daktype: plat, schuin, wel of geen asbest etc. ?
  • Mogelijke schaduw van andere bebouwing of bomen ?
  • Hoeveel m2’s zijn beschikbaar, hoeveel zonnepanelen kunnen geplaatst worden?
  • Aanwezige infrastructuur bij de dakeigenaar ? De opgewekte stroom moet worden afgevoerd.
  • Hoe groot is het elektriciteitsverbruik van de dakeigenaar ?
  • Hoe is de ligging (afstand) ten opzichte van een transformatorhuisje of groter verdeelstation? De aanlegkosten van een “afvoerkabel” worden met name bepaald door de afstand en de benodigde kabel.
  • Wil de dakeigenaar een vergoeding? In welke orde van grootte ?
  • Zijn er bijzonderheden in relatie tot het kunnen verzekeren van een zonnestroom-installatie op de betreffende locatie ?

Op de meeste vragen hebben we inmiddels antwoord, echter het punt van de aansluiting op het openbare net kent de langste doorlooptijd. Hierbij zijn wij afhankelijk van Enexis. We zijn al vele weken in contact met Enexis en nog steeds in afwachting van informatie die alleen zij kunnen aanleveren.Helaas hebben we niet alles in eigen hand. We rekenen erop dat we eind januari de beschikking hebben over deze informatie. Dan gaan we verder met de selectie van het meest geschikte dak. We schatten in dat we in de loop van maart tot een definitieve locatiekeuze kunnen komen. Dan gaan we de fase in van offertes, rendementsberekeningen etc.

We hopen dat het duidelijk is dat wij als ECU enthousiast verder gaan op weg naar het eerste collectieve zonnestroomproject in Udenhout. We vertrouwen erop dat de warme belangstelling, zoals we die hebben ervaren op 1 november, onverminderd blijft. Wij gaan er in ieder geval voor !

We houden u op de hoogte. Wilt u meehelpen om dit project tot een succes te maken, laat het ons weten. Reageren kan via de mail (info@ecudenhout.nl).

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.

Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.
Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.

Tussentijds bericht voortgang Zonnedak Udenhout

background_zonnepaneel-copy.jpg

Tijdens de voorlichtingsavond op 1 november moesten wij melden dat het beoogde zonnedak op de rijhal niet gerealiseerd kon worden. Oorzaak: de aangepaste dakconstructie blijkt niet van toereikend draagvermogen om de 840 zonnecollectoren te dragen.

Deze tegenslag heeft alleen maar tot meer energie geleid om een zonnedak in Udenhout te realiseren. De aanwezigen hebben vele alternatieve locaties aangedragen, waarvoor dank.
De dagen daarna werden spontaan meerdere daken aangeboden. Dit bewijst dat het initiatief voor een zonnedak in Udenhout leeft.

De werkgroep kan nu melden dat inmiddels met zeven dakeigenaren is gesproken en de daken zijn bekeken. We willen niet opnieuw met onvoldoende draagvermogen worden geconfronteerd. Daarom zal bij de geringste twijfel een derde deskundige partij in de arm genomen worden om van de daken een sterkteberekening te maken. Tevens worden criteria opgesteld om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Zodra een definitieve keuze is gemaakt, zal de nieuwe businesscase worden uitgewerkt.

Tweede helft december hopen we u nader over de voortgang te kunnen informeren.

ECU toont veerkracht en drive in postcoderoos project

img_5222

Twee seconden voor twaalf werd bij ons bekend dat het dak van de nieuwe rijhal toch niet geschikt zou zijn om er een PV-systeem op toe te kunnen passen. Het eerste collectieve PV-project in Udenhout (en Tilburg) leek daarmee op erg losse schroeven te komen staan. Echter de projectgroep postcoderoos en het bestuur van ECU hebben deze bedreiging omgezet in een kans: samen op zoek naar daken. 

Tijdens een erg druk bezochte (ruim 90 aanwezigen) bijeenkomst in het raadhuis in Udenhout is een toelichting gegeven op hoe de postcoderoos werkt. Na verdiepende vragen beantwoord te hebben, konden we constateren dat er veel enthousiasme bij de aanwezigen was en is om aan dit project deel te nemen. Er werden veel suggesties gedaan van mogelijke nieuwe locaties en personen om contact mee op te nemen. Een imposant rijtje was het gevolg. Alles bij elkaar een veelvoud aan daken t.o.v. het dak van de nieuwe rijhal. We gaan ermee aan de slag: mensen benaderen, daken inventariseren, een nieuw aanbod aan leden van de ECU en andere inwoners van de postcoderoos maken. Begin januari 2017 verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.

ecuzor-presentatie-info-avond-1-november-2016

 

1 november: informatie avond Zonnedak in Udenhout

img_4204

ZONNEDAK IN UDENHOUT: SCHONE STROOM UIT EIGEN OMGEVING

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) zal op 1 november om 20.00 uur in Het Raadhuis, Slimstraat 2 te Udenhout een informatiebijeenkomst organiseren voor het project Zonnedak in Udenhout. ECU wil samen met en voor inwoners van Udenhout en omgeving (via de postcoderoos regeling) duurzame energie produceren. Het zonnedak biedt de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen buurt/omgeving door gezamenlijk te investeren in een collectief zonnestroomsysteem op het dak van de nieuwe rijhal op sportpark Zeshoeven in Udenhout.

Waarom een zonnedak?
Een zonnedak is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren omdat de plaatsing van zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd. Het is tevens een goede oplossing omdat niet alle woonhuizen (maar ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege bijvoorbeeld een ongunstige ligging. Verder is een gezamenlijk systeem per deelnemer goedkoper. De deelnemers aan het zonnedak project richten gezamenlijk de coöperatie ECUZoR (Energie Coöperatie Udenhout Zon op Rijhal) op en brengen gezamenlijk het benodigde vermogen in om het zonnestroomproject te realiseren.
Postcoderoos regeling
ECUZoR zal bij de exploitatie van het zonnedak gebruik maken van de postcoderoos regeling. De postcoderoos regeling maakt het voor partijen met een kleinverbruikersaansluiting (huishoudens, bedrijven, scholen, etc.), die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen, mogelijk om gezamenlijk op een andere locatie zonnestroom op te wekken en deze -zonder daarover energiebelasting af te hoeven dragen- zelf te gebruiken. Deelnemers moeten wel gevestigd zijn binnen een zogenaamde postcoderoos. Voor ECUZoR is dat het postcodegebied 5071 (Udenhout) en aangrenzende postcodegebieden te weten: 5011 en 5012 (Tilburg Noord), 5056 (Berkel-Enschot), 5061 (Oisterwijk) , 5074 (Biezenmortel), 5151 (Giersbergen/Drunen) en 5175 (Loon op Zand). De energiebelasting vrijstelling is voor 15 jaar gegarandeerd. Deelnemers ontvangen naar rato van hun aandeel in de coöperatie hun deel in de netto opbrengst van de opgewekte zonnestroom.

Via Facebook: ECUdenhout en Twitter: @ECUdenhout kunt u ons ook volgen en liken om op de hoogte te blijven. U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via info@ecudenhout.nl.

 

brochure_ecu-zonnepanelen

inschrijfformulier-zonnedak-udenhout

inschrijfreglement-ecuzor-17-10-2016

 

Mooi resultaat opbrengst zonnepanelen ECU-leden

background_zonnepaneel1.jpg

De Energie Coöperatie Udenhout heeft kortgeleden haar leden gevraagd naar de opbrengst in 2014 van hun zonnepanelen. Wij kregen 35 reacties omtrent deze opbrengst. In totaal is er 115.321 kWh opgebracht, een enorm getal. Deze 115.321 kWh komt overeen met het gemiddelde verbruik van 33 gezinnen. Maar ook betekent het dat hiermee ongeveer 55000 kg minder CO2 is geproduceerd. Dit is natuurlijk een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat als je dit afzet tegen de miljarden kilo’s CO2 die nu in onze atmosfeer aanwezig zijn. Echter is het wel een begin om als bevolking van Udenhout een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.

Een investering in zonnepanelen is in gemiddeld zeven jaar terugverdiend. Weet u dat u nog steeds gebruik kunt maken van de door onze regering ingestelde belastingteruggaaf op de aanschaf en plaatsing van deze panelen. Het is ook  interessant te weten dat het rendement van een zonnepaneel bijna het tienvoudige is ten opzichte van uw rendement op de bank. En als lid van de ECU heeft u nog extra korting en garantie op de aanschaf van zonnepanelen.

Bent u nu ook geïnteresseerd geraakt en wilt u meer hierover weten, mail ons dan en wij nemen contact met u op. Ons mailadres is: info@ecudenhout.nl .

 

Onderzoek naar kwaliteit en betrouwbaarheid PV-systemen

background_zonnepaneel

De afgelopen 4 jaar is wereldwijd intensief onderzoek gedaan naar fotovoltaïsche (PV) systemen. De Task 13-onderzoekers, afkomstig uit verschillende landen waaronder Nederland, hebben inmiddels 4 rapporten afgeleverd. Deze geven inzicht in de Europese concurrentiepositie en de consistentie en voorspelbaarheid van de performance van de huidige PV-systemen. Lees verder: Onderzoek naar kwaliteit en betrouwbaarheid pv systemen

Portaal Zonnepanelen bundelt info zonnepanelen

Zonnepanelen installatie op dak headerPortaal Zonnepanelen bundelt sinds afgelopen augustus veel onafhankelijk
informatie over zonnepanelen. Het portaal is een gezamenlijk initiatief
van partijen die geen commerciële belangen hebben in de sector, zoals
Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht.

“Het is een plek met heldere en betrouwbare informatie over zonnepanelen, zo volledig en onafhankelijk mogelijk”, zegt Mariken Stolk, werkzaam bij de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Lees meer »

« Oudere reacties