Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik mij aanmelden als lid?

  U kunt zich aanmelden als lid via het online schrijfformulier op onze website, of door een mailtje te sturen met uw NAW-gegevens naar info@ecudenhout.nl Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om u in te schrijven als lid.

 • Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap?

  De jaarlijkse contributie van ECU voor een particulier lidmaatschap bedraagt € 50,00
  De jaarlijkse contributie van ECU voor een particulier donateurschap bedraagt € 15,00

  Lidmaatschap voor verenigingen bedraagt € 100,00 per jaar

  Lidmaatschap voor bedrijven tot 10 werknemers bedraagt € 100,00 per jaar
  Voor bedrijven vanaf 10 werknemers en meer bedraagt € 200,00 per jaar

 • Kan ik ook lid worden wanneer ik niet direct mee wil doen aan de initiatieven zoals energiebesparing of het plaatsen van zonnepanelen / zonnecollectoren?

  Jazeker, u kunt dan kiezen voor een donateurschap. Deelname ECUdenhout.

 • Waarom alleen voor leden in plaats van alle inwoners van Udenhout

  Omdat de ECU een coöperatie is. Een coöperatie is er voor de leden maar iedere burger kan hieraan meedoen en lid worden.

 • Wat is het voordeel voor leden op de korte termijn?

  Collectieve inkoop levert direct financieel voordeel.

 • In hoeverre ondersteunt de gemeente Tilburg dit initiatief?

  Door kennisdeling met andere coöperaties te faciliteren, kennis beschikbaar te stellen en voor de coöperatie in Udenhout waar mogelijk actief mee te werken en mee te denken ondersteunt de gemeente dit initiatief.

 • Wie is de beheerder van het (stroom-)netwerk?

  Enexis (de overheid).

 • Is de terugleververgoeding (saldering) zoals die nu bestaat een belemmerende factor voor een energie coöperatie?

  De huidige wetgeving is voor iedereen die met duurzame energie aan de slag wil, of dit nu wind, zon, water of biomassa is, een belemmerende factor. Er wordt langs alle kanten hard gelobbyd om dit te veranderen. Toch zijn er nu ook genoeg mogelijkheden om te starten en juist door te starten (en dat doen ze elders ook). Daarmee laten we zien dat de heren en dames in Den Haag vaart moeten maken.

 • Ik wil zelf zonnepanelen kopen voor op mijn woning, kan de teveel opgewekte energie weer terug naar het net?

  In de wet staat dat het energiebedrijf mee moet werken om tot 5000 KwH eigen verbruik te verrekenen. Alles wat je meer dan je eigen verbruik terug levert aan het net zal tegen een (te) lage prijs verrekend worden.

 • Wat is de investering hiervoor en hoelang is de terugverdientijd?

  De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs maar ook natuurlijk de eventuele prijsstijging van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen hoe lager de gemiddelde Kwhprijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld nu 8-10 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6-7% dan is de terugverdientijd 7-8 jaar.

 • Zijn er vergunningen nodig voor het plaatsen van zonnepanelen / zonnecollectoren?

  Er zijn geen vergunningen nodig voor zonnepanelen die met de hellingshoek van het dak worden mee gelegd.
  Er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt u de zogenaamde vergunningcheck doen. Hier kunt u alle gegevens invoeren en zal er aangegeven worden of er in uw geval een vergunning vereist is.

 • Moet ik belasting betalen over de eigen geproduceerde energie?

  De eindafnemer betaalt in Nederland de belasting. Ook leden van de ECU betalen gewoon deze belasting maar minder door bijvoorbeeld collectieve inkoop. Alle energie die je thuis zelf opwekt en niet boven je eigen verbruik uitgaat is natuurlijk vrijgesteld van energiebelasting. Je koopt dan minder energie van het energiebedrijf en betaalt dus ook minder belasting.

 • Welke informatie stuur ik naar de Belastingdienst i.v.m. het BTW verhaal over aanschaf zonnepanelen?

  Download hier de documenten welke u stuurt naar de Belastingdienst.

  Model Verzoek toekenning BTW nummer
  Opgaaf startende ondernemer

 • De eerste en belangrijkste stap voor duurzame energievoorziening is de energiebesparing, gaat de coöperatie dit ook gezamenlijk doen?

  Binnen de ECU houdt een aparte werkgroep zich bezig met energiebesparing.

 • Wat wordt op korte termijn de reactie van energiebedrijven en regering als prijzen en belastingen niet op huidig nivo blijven of stijgen?

  Als de prijzen en belastingen stijgen dan zullen steeds meer mensen mee gaan doen met een lokale energiecoöperatie. Als de prijzen en belastingen voor duurzame energie beter worden dan die van fossiele energie dan wordt er steeds meer via lokale energiecoöperaties gewerkt. Het lijkt ons uitgesloten dat de prijzen en belastingen op fossiele brandstoffen gaan dalen.