15 mei: Spinderwind viert Nationale Molendag

De Coöperatie Burgerwindpark De Spinder doet op 15 mei mee aan de Nationale Molendag 2022 en stelt hiervoor een windmolen open.

Tijdens de Nationale Molendag viert zij op de Spinder de successen die tot nu toe behaald zijn met het burger windpark. Dat doen zij vooral samen met de spinderdeelhouders en leden van de betrokken energie coöperaties (waaronder Energie Coöperatie Udenhout) . Natuurlijk zijn de mensen die geïnteresseerd zijn in het burgerwindpark en het werk van lokale energie coöperaties van harte welkom.

Wat kunt u verwachten op deze dag:

  • Bij een van de molens staat de deur open en kunt u bij de molen naar binnen kijken.
  • Er zijn films te zien over de bouw van het windpark en hoe energie coöperaties met de ervaring van de Spinder nieuwe projecten willen realiseren.
  • De lokale energie coöperaties zijn aanwezig om u informatie te geven over hun activiteiten en projecten die (mede) door de opbrengsten van de molens kunnen worden gerealiseerd.
  • De coöperaties informeren u over nieuwe projecten en op welke wijze directe betrokkenheid van de inwoners bij deze grootschalige energieprojecten in de regio worden gerealiseerd.

Burgerwindpark de Spinder is tot stand gekomen door samenwerking van 11 lokale energie coöperaties in de regio Hart van Brabant. Door het ontwikkelen van dit windpark, samen met mede-eigenaar Energiefonds Brabant, is dit windpark voor 50 % in eigendom van burgers en ondernemers uit Hart van Brabant. De leden van de 11 coöperaties hebben door het kopen van Spinderdelen het park voor 50 % gefinancierd.

Het park wekt energie op voor ongeveer 7500 huishoudens. Het rendement van het park komt ten goede aan de Spinderdeelhouders en aan de betrokken energie coöperaties.

De molens staan aan de vloeiveldweg, op de terreinen van waterschap de Dommel en vuilverwerker Attero. Ook deze bedrijven zullen op deze dag laten zien op welke wijze zij werken aan verduurzaming. De regiogemeenten uit Hart van Brabant zullen informatie geven over de plannen voor de regionale energietransitie en klimaatadaptatie (REKS).

Op 15 mei kunt u met een bus een tour maken over de terreinen van Attero. Vanuit de Brabantse Milieufederatie is de ervaren gids Frans Kapteijns aanwezig om uitleg te geven over de biodiversiteit in het gebied. En voor de kinderen is er een zoekkaart beschikbaar.

Kijk voor aanvullende informatie ook naar het nieuwsbericht: Energie- en klimaatsafari tijdens de Pauwelsdag op 15 mei. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze dag.

DELEN