Bijeenkomst SMILE De Kuil: co-produceren

Op 3 oktober vond een informatie avond plaats in Leerlandschap Wichelroede over het energieproject SMILE De Kuil. Het project SMILE ((Social Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad) bekijkt hoe je een woonwijk zo kunt inrichten dat deze CO2-neutraal, klimaatbestendig, levensloopbestendig, veilig en met sociale samenhang is en blijft. Een belangrijke doelstelling is om samen met bewoners keuzes te maken. Niet alleen voor hun eigen woning maar ook voor de buurt.

De avond stond in het teken van uitleg over het project SMILE, terugkoppeling geven over de interviews die in de wijk zijn afgenomen (naturalistisch onderzoek), ideeën ophalen voor individuele en collectieve aanpakken, educatie en communicatie. Een ander doel van de avond was het samenstellen van een klankbordgroep voor de wijk. Energietransitie valt of staat met de wensen en behoeften van de mensen in de wijk. Meer informatie over de avond vindt u terug in de powerpoint presentatie: 20190310 Smile De Kuil – Presentatie totaal def

Indien u helaas niet aanwezig kon zijn of als u zich wilt aanmelden voor de klankbordgroep, dan kunt u mailen naar: smiledekuil@gmail.com

 

 

DELEN