3 oktober: informatieavond energieproject SMILE in De Kuil

Het project SMILE ((Social Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad) bekijkt hoe je een woonwijk zo kunt inrichten dat die CO2-neutraal, klimaatbestendig, levensloopbestendig, veilig en met sociale samenhang is en blijft. Een belangrijke doelstelling is om samen met bewoners keuzes te maken. Niet alleen voor hun eigen woning maar ook voor de buurt. Vandaar dat er een informatieavond gepland staat op:

 

Wanneer: donderdag 3 oktober 2019

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Waar: Leerlandschap Wichelroede, Van Heeswijkstraat 1B

 

We zullen dan inzoomen op het project SMILE, terugkoppeling geven over de interviews die in de wijk zijn afgenomen, ideeën ophalen voor collectieve aanpakken, educatie en communicatie werkwijze toelichten en mogelijke suggesties opperen voor de wijk. Een ander doel van de avond is om een klankbordgroep samen te stellen voor de wijk. Energietransitie valt of staat met de wensen en behoeften van de mensen in de wijk.

 

U kunt zich aanmelden voor deze avond via smiledekuil@gmail.com

DELEN