Energiemarkt is een groot succes

Energiemarkt is een groot succes !

Ondertekening convenant  Green Deal

Ondanks het prachtige lenteweer mocht de Energiemarkt, georganiseerd door Energie Coöperatie Udenhout (ECU), Energie coöperatie Berkel Enschot (BCU) en Green Deal Udenhout, van afgelopen zaterdag in ’t Plein, zich verheugen in een groot aantal bezoekers. Ruim 500 bewoners van Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel lieten zich bij de diverse kraampjes informeren over mogelijkheden om zuiniger om te gaan met energie. Ook waren er diverse presentaties over energieadvies, isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.

Om 13.00 uur werd tijd en aandacht ingeruimd voor de ondertekening van Green Deal, een samenwerkingsverband van ECU, de Dorpsraad, de Gemeente Tilburg, TBV Wonen en Contact 50. Joris van den Aker, samen met Jeroen Kleiweg het bestuur vormend van Green Deal, legde aan de kinderen Sofie, Lieve, Jens en Jasmijn uit dat samenwerken nodig is om ons energieverbruik en de uitstoot van stikstof te verminderen. Wethouder Oscar Dusschooten van de gemeente Tilburg kwam met de kinderen tot de conclusie dat we bijvoorbeeld allemaal de kachel minder aan zullen moeten zetten, ons huis “een extra jas aan moeten geven” (isolatie), stroom moeten opwekken door middel van zonnepanelen en windmolens. Volgens Paul Kouijzer van TBV Wonen is Green Deal een oefening in samenwerken en kennis delen, zoals blijkt uit het project in de Kuil, waar 50% van de bewoners mee doet aan het gebruik van zonnepanelen. Ben Besselink van ECU legde uit dat al mooie projecten gerealiseerd zijn, zoals het collectieve zonnedak, de Fietscamper voor Energieadvies, maar dat meer bereikt kan worden door de handen ineen te slaan. De Dorpsraad wil volgens Onno van de Ven graag “geluiden van de bewoners binnenhalen” en de bewustwording ondersteunen. Cees de Graaf van Contact 50 legde als laatste aan de kinderen uit dat ook de oudere mensen graag willen besparen op energie om ervoor te zorgen dat er energie overblijft voor kinderen en kleinkinderen. Na al deze mooie woorden ondertekenden alle betrokkenen het convenant van Green Deal. Ook de kinderen mochten een handtekening zetten als getuigen van de goede plannen van de ondertekenaars.

Tot 16.00 uur bleef het druk op de Energiemarkt. De organisatoren hopen dat de bezoekers zich goed hebben laten informeren en zelf in hun thuissituatie aan de slag gaan om het energieverbruik te verminderen. Met de alsmaar stijgende energiekosten kan dat op termijn ook aardig schelen in de portemonnee.

NB: via  duurzamertilburg.nl/energieadvies is het nog mogelijk om tot 26 april 2022 een energieadvies aan huis aan te vragen voor € 25,00 (i.p.v. € 65,00) voor de eerste 250 deelnemers: Adviesvoucher energiemarkt

Tekst:  Nelleke Sträter / Foto’s: Pieter Michielsen, de Wegwijzer

DELEN