Aanvullende informatie ALV ECU: 28 oktober om 20.00 uur (online)

Beste ECU-leden,

Hierbij geven wij u de informatie ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober om 20.00 uur. Deze vergadering zal online plaatsvinden via ZOOM. Om deel te nemen kunt u inloggen met onderstaande link:

https://us02web.zoom.us/j/7033140307?pwd=bkZsbjRjUFlMYitIZXl2blJ3UGd1Zz09

Om de vergadering zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en u voorafgaand zo goed mogelijk te informeren zijn voor een aantal agendapunten bijgaand de toelichtingen en onderliggende stukken bijgevoegd.

Indien u tijdens de vergadering vragen heeft,  dan kunt u deze stellen via de chatfunctie en tevens per mail via info@ECUdenhout.nl

Vertrouwende op een succesvolle vergadering.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ECU

Agenda Algemene Ledenvergadering

INLEIDING

2019 02 26 Verslag Algemene Ledenvergadering

2020 10 28 Reflectie projecten verenigingsjaar 2019

2020 0 28 Verkorte jaarrekenig ECU 2019

 

DELEN