Algemene Leden Vergadering 7 december 2021

Op 7 december stond de online Algemene Leden Vergadering gepland van ECU waarbij we hebben teruggekeken op het verenigingsjaar 2020 – 2021. Onderwerpen die, naast de jaarrekening besproken zijn, zijn:

 • Energie- en duurzaamheidsprojecten in Udenhout
 • Green Deal Udenhout
 • Energieadviezen
 • Burgerwindpark De Spinder
 • REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie)
 • Coöperatie Energie Hart van Brabant
 • Collectief Zonneproject Zonnevisser
 • Warmtetransitie gemeente Tilburg
 • Energie label
 • Project Autodelen
 • Energiemarkt

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, dan kunt u ons bereiken via info@ecudenhout.nl

2021 12 07 Agenda Algemene Ledenvergadering

2021 12 07 Verslag Algemene Ledenvergadering

Jaarrekening 2020 ECU

DELEN