Algemene Ledenvergadering online: 28 oktober om 20.00 uur

Zoals al eerder dit jaar op de website is vermeld hebben wij als gevolg van Corona onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar later dit jaar. Nu, gelet op de laatste geldende regels over bijeenkomsten, heeft het bestuur besloten om een online vergadering  te organiseren . We hopen dat dit een aanvaardbare manier is om dit jaar alsnog met de leden contact te hebben en informatie uit te wisselen.

Bij deze nodigen wij de leden dus formeel uit om aan de Algemene Ledenvergadering deel te nemen op 28 oktober om 20.00 uur. De agenda, jaarstukken en verdere informatie over deelname volgt zo spoedig mogelijk.

DELEN