Bericht van Spinderwind

 

Waar staan we nu?
Van 27 maart t/m 8 mei heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning. Momenteel bevinden wij ons in de zogeheten fase van bestuurlijke processen. Gemeenteraad Tilburg zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen over de vier ingebrachte zienswijzen. Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, dan wordt 3 juli aanstaande het bestemmingsplan vastgesteld en direct aansluitend de omgevingsvergunning verleend. Voor meer informatie: spinderwind.nl

DELEN