Compensatie stijgende energielasten

Vanwege de gestegen energieprijzen biedt de overheid verschillende compensatiemaatregelen. Weten voor welke compensatie je in aanmerking komt? Wij hebben het voor je op een rij gezet.

Algemene compensatie

Om de energielastenstijging voor iedereen te dempen, heeft de overheid de volgende maatregelen genomen:

 • Verlaging tarief energiebelasting 
  De energiebelasting op stroom daalt in 2022 met bijna € 0,06 per kWh (excl. btw) ten opzichte van 2021. Dat is een daling van 60% van het reguliere tarief. Voorbeeld: een huishouden met een gemiddeld stroomverbruik van 3.230 kWh per jaar betaalt € 186 (excl. btw) minder energiebelasting in heel 2022.
 • Verhoging energiebelastingvermindering
  Huishoudens met een stroomaansluiting voor verblijfruimten, zoals woningen en kantoorpanden, hebben recht op een energiebelastingvermindering. Deze korting was € 461,62 (excl. btw) in 2021 en is in 2022 opgehoogd met € 220 (excl. btw). Dankzij deze maatregel wordt de totale korting (belastingvermindering) op de energierekening in 2022 € 681,63 (excl. btw) per aansluiting. Het verbruik maakt hierbij niet uit. Bij geen of een laag gas- en stroomverbruik, zal de energieleverancier de energiebelasting namelijk (gedeeltelijk) uitkeren.
 • Btw tijdelijk omlaag
  Vanaf 1 juli 2022 gaat de btw op aardgas, stroom en stadsverwarming tijdelijk omlaag van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt tot 1 januari 2023. Hierdoor betalen huishoudens gemiddeld € 140 minder btw op energie. Energieleveranciers zijn verplicht om het verlaagde btw tarief over het verbruik in de periode na 1 juli op de eindnota toe te passen. Heeft jouw energieleverancier de btw verlaging niet automatisch toegepast in het voorschotbedrag? Neem dan contact op met de leverancier.

Gerichte compensatie

Gemeenten mogen in 2022 een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 800 beschikbaar stellen aan huishoudens met een laag inkomen. Hoe deze compensatie is ingericht verschilt per gemeente:

 • In de meeste gemeenten gaat het om mensen met een inkomen met of net boven het sociaal minimum, bijvoorbeeld 120 of 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het sociaal minimum is op dit moment: € 1250 bruto per maand voor alleenstaanden en € 1725 per maand voor samenwonenden.
 • Andere gemeenten hanteren bijvoorbeeld maximaal 120% van het brutominimumloon als criterium. Het minimumloon ligt op € 1725 bruto per maand (full time). Ook de hoogte van de energietoeslag kan flink verschillen.
 • De wijze waarop je de compensatie ontvangt kan verschillen. Sommige mensen met een uitkering krijgen het proactief en automatisch van de gemeente. Werkenden, zelfstandigen met een minimumloon of AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten het zelf aanvragen. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente.

Check de website van jouw gemeente om te zien hoe het in jouw gemeente is geregeld.

500 euro extra toeslag

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om dit jaar niet alleen de laagste inkomens, maar ook de middeninkomens tegemoet te komen. Een van de mogelijkheden is dat er in het najaar van 2022 een extra toeslag wordt uitgekeerd van € 500 aan mensen met een inkomen tot maximaal € 32.000 bruto. Voor tweeverdieners ligt de grens op ongeveer € 41.000 bruto per jaar. Als het voorstel wordt aangenomen dan is het op dit moment onzeker of de invoering van deze tegemoetkoming dit jaar nog haalbaar is.

Financiële hulp bij problemen

Mocht je financiële hulp nodig hebben kun je het volgende doen:

 • Energieleverancier
  Huishoudens die nu al tegen financiële problemen aanlopen kunnen ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier.
 • Gemeente
  Je kunt contact opnemen met het Geldloket van de gemeente.
 • Landelijk
  Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp.

DELEN