Coöperatie Energie Hart van Brabant

De coöperaties in het Hart van Brabant gebied, onze regio, hebben een volgende stap gezet in hun
verdere samenwerking. De coöperatie Energie Hart van Brabant (CEHvB ) heeft 4 november formeel het licht gezien. De samenwerking in de coöperatie is erop gericht om de 14 lokale energie- coöperaties zowel individueel als samen sterker te maken door kennis, kunde en vaardigheden te bundelen. Hierbij zijn de professionaliteit en de continuïteit van de energiecoöperaties het uitgangspunt. De coöperatie gaat een bijdrage leveren aan de realisatie van projecten die verband houden met de energietransitie in onze regio. Als eerste stap is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeenten waarin afspraken  zijn vastlegt die moeten leiden tot een actieve participatie van burgers en bedrijven binnen onze regio aan die plannen. Via de online nieuwsbrief van ECU zullen er de komende tijd regelmatig berichten verschijnen over deze CEHvB.

DELEN