corona update!

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Ook wij zijn uiteraard overvallen door alle corona ontwikkelingen. Hopelijk bent u zelf niet getroffen!

Bij deze berichten wij u dat de jaarvergadering van ECUdenhout.nl tot nader datum is uitgesteld. U ontving al bericht dat ook de feestelijke opening van spinderwind.nl helaas is uitgesteld. Wij hopen eind juni/begin juli alsnog de jaarvergadering te kunnen houden. Ook de doelcoöperatie ZonneVisser houdt dan haar jaarvergadering.

Inmiddels pakken bestuur en overige vrijwilligers de draad weer op en vergaderen regelmatig via Skype en MS Teams over onze lopende projecten als Rhedcoop, Smile etc, zie elders op deze site. Voorts zijn we i.o.m. de overige energiecoöperaties in de regio bezig met de o.a. uitbouw van andere grote burgerinitatieven, vergelijkbaar met spinderwind.nl Daar hoort u nog van.

Wij spreken de hoop uit dat we met z’n allen het coronavirus kunnen verslaan en dat u en allen die u dierbaar zijn, niet getroffen zullen worden!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ecudenhout.nl

DELEN