De Regionale Energie- en Klimaatstrategie: wie besluit wanneer? 

Waarom gaan we in Nederland duurzame energie opwekken? Wie is daarbij betrokken en wie besluit daarover? En wanneer wordt er een RES herijking of RES voortgangsdocument gemaakt? In onderstaande video vind je meer informatie over het REKS-proces en de Voortgangsrapportage waar nu aan gewerkt wordt (vanaf 5:00 min.).

DELEN