Deelname

Het lidmaatschap van de coöperatie staat open voor particulieren, bedrijven en maatschappelijke instellingen woonachtig respectievelijk gevestigd te Udenhout.

Particulieren

Als particulier kunt u Energie Coöperatie Udenhout op 2 manieren financiëel steunen:

Donateurschap

€ 15,00 per jaar

Bij een donateurschap heeft u geen stemrecht en u kunt geen diensten afnemen. Wel wordt u via diverse kanalen op de hoogte gehouden van projecten en andere relevantie informatie.

Lidmaatschap

€ 25,00 per jaar

Voor dit bedrag heeft u stemrecht op de ledenvergadering en u kunt diensten afnemen van de Energie Coöperatie Udenhout. Denk hierbij aan collectieve inkoop (en montage) van zonnepanelen, zonnecollectoren etc. Maar ook besparingsprojecten zoals een nulmeting van uw woning, isolatieadvies en collectieve inkoop van besparingsproducten en/of -diensten.

U kunt lid worden van de Energie Coöperatie Udenhout door het inschrijfformulier in te vullen.

Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL75 RABO 0123 2729 98 t.n.v.
Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A. te Udenhout.
Voor vragen omtrent betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van ECU
Sjef Leijs, telefoonnummer: 06-54221804.

Bedrijven en Verenigingen

Ook bedrijven en verenigingen kunnen lid worden van de Energie Coöperatie Udenhout:

Lidmaatschap verenigingen

€ 100,00 per jaar

Lidmaatschap bedrijven

€ 100,00 per jaar voor bedrijven tot 10 werknemers
€ 200,00 per jaar voor bedrijven vanaf 10 werknemers

Voor dit bedrag heeft u stemrecht op de ledenvergadering en u kunt diensten afnemen van de Energie Coöperatie Udenhout. Denk hierbij aan collectieve inkoop (en montage) van zonnepanelen, zonnecollectoren etc. Maar ook besparingsprojecten zoals een nulmeting van uw woning, isolatieadvies en collectieve inkoop van besparingsproducten en/of -diensten.

Uw bedrijf of verenigingen kan lid worden van de Energie Coöperatie Udenhout kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL75 RABO 0123 2729 98 t.n.v.
Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A. te Udenhout.
Voor vragen omtrent betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van ECU
Sjef Leijs, telefoonnummer: 06-54221804.