Denk mee over duurzame energie en een toekomstbestendig landschap

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in jouw omgeving? Wie mogen er profiteren van wind- en zonneparken? En maak je je zorgen over klimaatverandering? Geef je mening en lever daarmee een bijdrage aan een toekomstbestendige regio.  Dat kan via de vragenlijst op ​hetpon.nl/REKS-HVB​.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Energie Cooperatie Udenhout werkt in de Regio Hart van Brabant mee aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Meedenken over de plannen

In de concept-REKS zijn de kaders van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Nu die grote lijnen bekend zijn, krijgen alle inwoners in de regio de gelegenheid om te reageren op de plannen en actief mee te denken. Dat kan via de online enquête, maar de komende periode worden er meer activiteiten georganiseerd, zoals (online) informatieavonden, dialoogsessies en wandeltochten.

Vervolg

Je kunt de vragenlijst op ​hetpon.nl/REKS-HVB​ tot 2 november invullen. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het definitieve REKS-bod, dat in het voorjaar van 2021 klaar is. Meer informatie over de REKS en de geplande activiteiten is te vinden op regio-hartvanbrabant.nl/REKS​.

DELEN