Doe mee met het project: Thuis Energie Besparen Doe je Zo

Heb je een eigen woning en wil je verkennen hoe je structureel energie kunt besparen ? Dan zijn we op zoek naar jou. In oktober start het project “Thuis Energie Besparen Doe Je Zo (TEBDJZ). Voor dit project zijn we op zoek naar 4 huiseigenaren die, onder begeleiding van een gecertificeerd adviseur, willen onderzoeken hoe ze hun woning energiezuinig kunnen maken.

Aan de hand van het Slimme Stappenplan 80-60-40 wordt inzicht gegeven in de manier waarop je je woning kunt voorbereiden op een aardgasvrije situatie. Deelname is gratis. Wel verwachten we dat je je ervaringen deelt met anderen zodat ook andere Udenhouters zich beter voor kunnen bereiden op een aardgasvrije toekomst.

Voor dit project zijn we op zoek naar huiseigenaren uit verschillende wijken/straten in Udenhout (de Kuil, Achthoeven, Zeshoeven, De Mortel, Centrum). Ben je geïnteresseerd of heb je vragen reageer dan voor 27 september via info@ecudenhout.nl. Graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden.

Het TEBDJZ project is tot stand gekomen in samenwerking met Green Deal Udenhout, gemeente Tilburg, Contact 50, Dorpsraad, TBV Wonen, Energie Coöperatie Udenhout, Provincie Noord Brabant en Enexis.

Meer informatie over het project: 

‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’ (TEBDJZ)  is een kennis- en leertraject (opgezet in het kader van het programma Sociale Innovatie Energietransitie (SIE) van de provincie Noord-Brabant en Enexis) waarbij al lerend vanuit de praktijk samen met bewoners een energiebesparingsaanpak per woning wordt opgezet (het zogenaamde Slimme Stappenplan 80-60-40 graden warmte). Binnen de aanpak kijken we ook naar “isoleren is ventileren” om gezond en comfortabel te wonen. De woning wordt als het ware met een stappenplan energieproof gemaakt voor (het energiesysteem van) de toekomst. Het Slimme Stappenplan 80-60-40 biedt inwoners van Udenhout op een gestructureerde wijze inzicht in de manier waarop ze hun woningen voor kunnen bereiden op een aardgasvrije situatie ofwel een stevige energiereductie in 2030 op weg naar een volledig aardgasvrij Udenhout. Inmiddels is al op andere plaatsen in Brabant gebleken dat deze aanpak werkt en daarom gaan wij er in Udenhout graag mee aan de slag. Green Deal Udenhout (GDU: Energie Cooperatie Udenhout (ECU), TBV Wonen, Dorpsraad en Contact 50) zal dit project lokaal organiseren waarbij ook een impuls gegeven wordt aan de warmtetransitie in ons dorp.

4 pilotwoningen gezocht

Voor dit project zijn we op zoek naar mensen die deel willen nemen met hun “pilotwoning”. We zoeken naar bewoners uit verschillende wijken/straten (de Kuil, Achthoeven, Zeshoeven, De Mortel, Centrum) in Udenhout met een representatief karakter van de woning t.o.v. vergelijkbare woningen in de straat/wijk waarbij we het volgende vragen aan de geïnteresseerde deelnemer:

* Bereidheid van bewoner om advies daadwerkelijk om te zetten in verbeter/besparingsacties

*  Bereidheid om mee te werken aan kennis- en ervaringsworkshops met andere bewoners en projectdeelnemers

*  Bereidheid om mee te werken aan promotie en communicatieactiviteiten

*  Contact met buurtbewoners en wijkperspectief (communicatie met buurtbewoners over het project)

*  Fijn dat je beschikbaar bent voor het gehele project tot eind juni 2023

Planning

Je doorloopt de volgende stappen in het project:

Fase 1: Werving en selectie van de pilotwoningen (Q3, september 2022)

Fase 2: Nulmeting en analyse (Q4 2022)

o   Nulmeting en analyse woningen

o   Terugkomavond bewoners pilotwoningen

o   Workshop analyse metingen

o   Verbreding & bewustwording workshop t.b.v. straat/buurt/wijk

Fase 3: Het komen tot een uitvoeringsplan door de bewoners  (Q1 2023)

Fase 4: Evaluatie en vertaling naar structurele besparingsaanpak (Q2 2023)

Nulmeting van de woning

Nadat de pilotwoningen geselecteerd zijn en de bewoners hun actieve deelname bevestigd hebben wordt er begonnen met de nulmeting. Deze meting geeft inzicht in de huidige prestaties van de woningen op een vijftal pijlers te weten gezondheid, comfort, veiligheid, betaalbaar en duurzaam. Het gaat dus niet alleen over energie, maar ook over dekwaliteit van het binnenmilieu, de technische staat van de CV-leidingen, groot onderhoud, en brand- en inbraakveiligheid. Op basis van deze inzichten kan de bewoner, met begeleiding, een plan maken waarmee invulling wordt gegeven aan de wensen van de bewoners , nu en in de toekomst. Bij de nulmeting vormen de 5 kwalitatieve doelstellingen (gezondheid, comfort, veiligheid, betaalbaar en duurzaam) de basis. De nulmeting bestaat onder andere uit:

*      Kierdichtheid (blowerdoor test)

*      Luchtkwaliteit

*      TVOC (volatile, organic compunds ofwel organische vluchtige stoffen);

*      CO2;

*      Luchtvochtigheid;

*      Fijnstof (PM2.5 en PM10 – met name in de keuken relevant)

*      Zomercomfort (aantal uren temperatuuroverschrijding)

*      Geluidsnormen binnen/buiten

*      Benodigde CV-temperatuur

*      Electra verbruik belangrijkste apparaten

*      Subjectieve beleving van comfort door de bewoners

*      Inbraakveiligheid

*      Woonlasten

*      Koude bruggen/ warmtelekken (infrarood warmtebeelden)

DELEN