“Doorpakken voor een energiezuiniger huis”: bijeenkomst op 5 juli bij Basisschool De Mortel

Een aantal weken geleden hebben bewoners van wijk De Achthoeven een wijkkrant ontvangen (zie onder menu Projecten/Rhedcoop) waarin uitleg werd gegeven over een verduurzamingsaanpak voor woningeigenaren in De Achthoeven. Wij hebben inmiddels een aantal enthousiaste mensen gevonden die hiervan gebruik willen maken. Het komt erop neer dat Energie Cooperatie Udenhout van A tot Z begeleidt bij het energiezuiniger en comfortabeler maken van een woning, van energieadvies, keuzes in te nemen maatregelen, tot en met het begeleiden van de uitvoering. Een team van energieadviseurs en technisch specialisten staat hiervoor klaar. De gesprekken met de eerste aanmelders zijn al geweest, maar er kunnen nog meer woningeigenaren meedoen. Nu het weer mag, willen we persoonlijk het aanbod toelichten en ervaringsverhalen delen. Er is een “live” en coronaproof bijeenkomst op 5 juli vanaf 19.30 uur bij Basisschool De Mortel, Perweide 5 in Udenhout. Op deze avond bespreken we welke maatregelen stapsgewijs genomen kunnen worden bij het energiezuiniger maken van de woning, hoe de begeleiding eruit ziet en wat u daarvan mag verwachten. Aanmelden voor deze avond voor bewoners van wijk De Achthoeven kan via rhedcoopudenhout@gmail.com  en liefst uiterlijk voor 3 juli. Natuurlijk is uw buurman of buurvrouw ook van harte welkom !

DELEN