ECU participeert in Interreg-project RHEDCOOP

De Energie Coöperatie Udenhout neemt als partner deel in het Interreg-project RHEDCOOP.

RHEDCOOP staat voor ‘Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties’ en heeft als doel de omschakeling naar een energiezuinig gebouw te bevorderen. Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid in zich om hier sprongen vooruit te maken. RHEDCOOP zet elf demonstratieprojecten op om coöperaties op die manier voldoende ervaring en kennis te laten opdoen

Het Interreg-project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verenigt vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland. Samen streven ze ernaar om de energierenovatie van openbare gebouwen en woningen in een stroomversnelling te brengen en het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verhogen.

Lees meer…

DELEN