Eerste fase campagne ‘Aan de slag met je huis Achthoeven Udenhout’ geslaagd!

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd om een woonwensentest in te vullen met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De woonwensentest geeft zicht op welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit de eigen woning halen. Op 2 april zijn de resultaten gepresenteerd: er zijn 222 gesprekken gevoerd en 106 adviesgesprekken aangevraagd: 76 adviesgesprekken op het gebied van veilig wonen, 13 adviesgesprekken voor levensloopbestendigheid en 17 adviesgesprekken voor energiezuinige maatregelen. Verder spelen er ook zaken omtrent het klimaat in de woning (37) en mogelijke verbouwingen (60).

 

Al met al een mooie score! Speciale dank voor de vrijwilligers uit Udenhout die op deze manier hun buurtgenoten hebben gemotiveerd om na te denken over de toekomst! Andere succesfactor van de campagne is een goede samenwerking met lokale partijen. Dank aan de Dorpsraad, Contact 50, Energie Coöperatie Udenhout, MH Beveiliging, Thebe Extra en Susteen. In april gaan de adviseurs de gesprekken aan met de woningeigenaren en in mei zal geëvalueerd worden wat de uiteindelijke resultaten zijn van de gesprekken. Wil je ook aan de slag met je huis? Kijk op www.aandeslagmetjehuis.nl Hier lees je ook meer over een adviesgesprek aanvragen.

DELEN