Energieambitie Den Bogerd: denkt u mee

Inmiddels is een start gemaakt met het realiseren van de nieuwe wijk Den Bogerd. In deze mooie groene wijk worden in totaal ongeveer 380 woningen gebouwd. Heeft u een woning gekocht in Den Bogerd of heeft u plannen om dit te gaan doen? Of kent u mensen die in Den Bogerd gaan wonen? Wat is u dan tot nu toe verteld over de energie ambitie voor deze wijk of voor deze woningen? Heeft u al eens gehoord van Nul-op-de-Meter, Energieneutraal Den Bogerd, een beter EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) bewerkstelligen waardoor een lagere rente voor uw hypotheek mogelijk is. Allemaal maatregelen voor uw duurzame leefgenot in deze wijk en tevens interessant voor uw portemonnaie.

Op dit moment ligt er nog geen energie ambitie voor deze wijk. ECU is voonemens om met u en de (toekomstige) bewoners van Den Bogerd een energie ambitie op te stellen om te komen tot een energieneutrale wijk. Wij willen u dan ook vragen om ons kenbaar te maken of u geinteresseerd bent om uw steentje bij te dragen aan deze energie ambitie. U kunt ons een mailtje sturen via info@ecudenhout.nl. Op basis van de reacties zullen wij samen met u bekijken wat de meest geschikte manier is om deze ambitie vorm te gaan geven.

Met vriendelijke groet,
Energie Cooperatie Udenhout
Bestuur en werkgroepen

DELEN