Laatste nieuws De ZonneVisser

In november hebben we een update gegeven over de stand van zaken van de inschrijvingen en activiteiten voor het project De Zonnevisser.
We zijn nu ruim een maand verder en er is voldoende aanleiding om jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken op dit moment.• Sinds november zijn er enkele inschrijvingen bijgekomen. We zitten nu op 450 panelen.

  • Het bestuur van ECU/BEC/De Zonnevisser heeft besloten de inschrijving voor dit project De Zonnevisser (1) te sluiten.
  • Dat betekent dat we het project met 450 panelen willen realiseren.
  • Voorwaarde voor ons is dat de businesscase sluitend is voor het project met 450 panelen zonder dat de inschrijfprijs voor de deelnemers hoger wordt.
  • Om de nieuwe businesscase te kunnen bepalen hebben we aangepaste offertes nodig van de belangrijkste kosten en opbrengstposten.
  • De belangrijkste post is de installatieprijs van de panelen en dat ziet er goed uit.
  • Om de businesscase goed te kunnen doorrekenen hebben we ook de aangepaste en actuele opbrengst van de stroom nodig en die moeten we nog krijgen.
  • Ook moeten we de nieuwe situatie nog bespreken met Visser Recycling
  • We gaan nu de aanvraag bij de Belastingdienst (nodig voor gebruikmaken Regeling Verlaagde Energiebelasting) voorbereiden

Onder voorbehoud van de bevestiging van de businesscase en de goedkeurende verklaring van de Belastingdienst, verwachten wij dat de installatie in maart/april 2019 operationeel is. Vanzelfsprekend laten we het weten zodra er meer duidelijkheid is.

Het sluiten van de mogelijkheid voor inschrijving voor De Zonnevisser (1) brengt ons bij de vraag hoe om te gaan met toekomstige geïnteresseerden voor een collectieve zon-PV installatie.

Vanuit ECU/BEC/De Zonnevisser willen we doorgaan met een nieuw project, indien daarvoor voldoende belangstelling is. Een nieuw project kan geplaatst worden op het restant van het dak van Vissers Recycling, maar kan ook op een andere locatie. Het is dus niet mogelijk om nu al direct in te schrijven, maar we noteren graag de namen van belangstellenden. Dat kan via info@ecudenhout.nl

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen toe!

Namens de gezamenlijke besturen van ECU/BEC en oprichtingsbestuur De Zonnevisser.

DELEN