Nieuwe regeling postcoderoos per 1 april 2021

Voor het reeds bestaande collectieve zonnedak ZonneVisser is de regeling Vermindering Energiebelasting van toepassing voor wat betreft de postcoderoos. Per 1 april 2021 gaat deze regeling ingrijpend veranderen voor nieuwe collectieve projecten. Wat hetzelfde blijft, is dat de deelnemers in hetzelfde postcoderoosgebied moeten wonen bij de start van het project. Bij verhuizing op een later moment blijft je recht op subsidie intact en dat laatste is nieuw.  Andere veranderingen zijn dat in plaats van vermindering van energiebelasting bij individuele leden er nu een subsidieregeling komt, waarbij de subsidie direct wordt uitgekeerd aan de coöperatie. De coöperatie keert de subsidie vervolgens uit aan de leden. De subsidie per geproduceerde kWh elektriciteit blijft 15 jaar gelijk. De subsidie per kWh is iets lager dan de opbrengst in de oude regeling, maar de oude regeling heeft als nadeel dat deze afhankelijk is van de hoogte van de energiebelasting. Kortom: de nieuwe regeling is eenvoudiger en geeft meer zekerheid aan deelnemers. Verder wordt in de nieuwe regeling geen relatie gelegd met je eigen (netto) stroomgebruik dus ook deelnemers van bestaande projecten zoals de ZonneVisser kunnen meedoen aan nieuwe projecten. Het bestuur van Energie Coöperatie Udenhout (ECU) volgt de ontwikkelingen op de voet. Een eventueel nieuw project in Udenhout zal onder het nieuwe regime vallen. En voor alle duidelijkheid: Voor de ZonneVisser blijft de ‘oude’ regeling van toepassing.

Ruud Trines

Bestuur ZonneVisser

 

DELEN