Over ECU

Waarom ECU?

In toenemende mate vindt in de samenleving een omslag in denken van burgers (transitie) plaats over de wijze waarop voorzien kan worden in de noodzakelijke behoeften.

Transitie is een proces van omslag in denken, handelen en organiseren door burgers over de inrichting van hun leefomgeving en het voorzien in hun directe behoeften.

Redenen hiervoor zijn o.a.:

  • Bezorgdheid over het milieu
  • Vervreemding t.o.v. bureaucratische organisaties en weerzin tegen grootschaligheid
  • Gebrek aan inzicht in gevoerd beleid en kostenontwikkelingen
  • Geloof en vertrouwen in zelfoplossend-/organiserend vermogen

Het wordt steeds meer zowel technisch als economisch aantrekkelijk om energie schoon op te wekken op lokaal niveau. Duurzaamheid, het beperken van CO2-uitstoot en het zorgzaam omgaan met het milieu spelen hierbij eveneens een rol. Dit vraagt om nieuwe vormen van (collectief) ondernemerschap, het opheffen van belemmeringen, het bij elkaar brengen van groepen en individuele burgers en het ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen.

Op grond van deze overwegingen is door een aantal inwoners uit Udenhout besloten tot oprichting van de Energie Coöperatie Udenhout.