Stijgende energieprijzen? Hoe houdt u ze in bedwang?

1. Heeft u enig idee hoe hoog uw energierekening per maand nu is? Ik denk\weet:

2. Heeft u een beeld van de mogelijke besparing op uw energierekening door het nemen van maatregelen aan uw huis?

3. Gaat u binnen twee jaar maatregelen nemen aan uw woning om de energierekening (verder) beheersbaar te houden?

4. Zou u meedoen aan een inkoop-actie op energiebesparende maatregelen die door de energiecoöperatie wordt georganiseerd?

5. Wat vind u in volgorde het belangrijkste bij zo’n actie?

6. Als u maatregelen wilt nemen zonder daar in-een-keer voor te moeten betalen, maar op basis van een bedrag per maand (een energieabonnement) - zou u daar gebruik van maken?

Naast energie besparen gaan er ook allerlei zaken gebeuren rondom het aardgas. Op termijn gaat uw woning van het gas af. Met de juiste besparende maatregelen is uw woning daar ook geschikt voor. De gemeente Tilburg stelt eind van dit jaar de zogenaamde transitievisie warmte vast. Voor Udenhout betekent dit dat de komende tien jaar de gemeente geen initiatief neemt. Er is veel vertrouwen in de lokale organisaties waaronder de energiecooperatie opdat die met het warmtevraagstuk aan de slag gaan. Als energiecooperatie willen we de warmtetransitie in Udenhout opstarten, met als doel zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor een eigen, betaalbare en duurzame energievoorziening. Veel is nog onduidelijk, maar een aantal principiële vragen kunnen we daarbij al wel stellen:

 
 
7. Wat is voor u op voorhand het belangrijkste als het over het onderwerp warmte gaat?

8. Als we aan de slag gaan om het onderwerp warmte, wat is dan voor u het belangrijkste?

9. Waar geeft u de voorkeur aan?

10. Samen betaalbare, duurzame warmte organiseren zou onderdeel moeten zijn van de dienstverlening van/via de energiecooperatie.