ZonneVisser Inschrijfformulier

Inschrijfformulier "De zonnevisser"

Vul onderstaande gegevens in om je in te schrijven als deelnemer aan het project ‘De ZonneVisser’.

De inschrijving op het door u aangegeven aantal participaties wordt slechts van kracht door overmaking van het totaalbedrag op de bankrekening NL28 RABO 0330 7428 76 t.n.v. Coöp. vereniging De ZonneVisser UA. (hierna de ZonneVisser)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Rieke van Roessel tel: 06-23108303

(Op alle gegevens die je met Energie Coöperatie Udenhout deelt is onze privacyverklaring van toepassing)

Persoonsgegevens:
Deelname:
Huidige situatie:

Inschrijfreglement coöperatie de ZonneVisser

 • De inschrijving op participaties á € 285 per participatie kan plaatsvinden vanaf 25 juni 2018. Inschrijving dient plaats te vinden via de website www.ecudenhout.nl. De inschrijfperiode eindigt op 30 november 2018 of zoveel eerder wanneer de inschrijving is volgeschreven. Nadere informatie over De ZonneVisser en de van toepassing zijnde procedures vindt u in het informatiememorandum project de ZonneVisser, te vinden op dezelfde website. In het informatiememorandum staan onder andere richtlijnen over jaarlijkse administratiekosten per deelnemer, lidmaatschap van ECU/BEC en verdeling van participaties over particulieren en ondernemers.
 • Deelname is alleen mogelijk indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
  • Het inschrijfformulier is volledig ingediend
  • Het totale bedrag is gestort op het rekeningnummer: NL28 RABO 0330 7428 76 t.n.v. Coöp. vereniging De ZonneVisser UA.
  • Het adres van de inschrijver bevindt zich binnen het postcodegebied van De ZonneVisser (5011, 5012, 5056, 5061, 5071, 5074, 5151, 5175).
 • Na sluiting van de inschrijvingsperiode d.d. 30 november 2018, of zoveel eerder als vastgesteld door de coöperatie, zullen begin december 2018 de bevestigingen van de toewijzingen, alsmede de bekrachtiging van het inschrijfformulier via de ledenovereenkomst door de coöperatie, per e-mail aan de participanten worden verzonden. Ook geïnteresseerden die door overschrijving geen participatie krijgen toegewezen krijgen hiervan bericht. Zo spoedig mogelijk na de uitgiftedatum, doch uiterlijk op 16 december 2018, zal De ZonneVisser op de website (www.ecudenhout.nl) bekend maken hoeveel participaties er daadwerkelijk zijn uitgegeven. Indien de inschrijver een betaling heeft verricht, maar geen toewijzing ontvangt, dan zal het totaalbedrag worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal geen rente worden vergoed over het teruggestorte bedrag.
 • Het is mogelijk dat het project geen doorgang vindt. Dat gebeurt indien het project niet volledig is volgeschreven of indien de Belastingdienst geen aanwijzing geeft voor belastingverlaging in het kader van de Wet Belastingen op milieugrondslag. Indien het project geen doorgang vindt, zal De ZonneVisser de inschrijver daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien de inschrijver een betaling heeft verricht, en het project vindt geen doorgang dan zal het totaalbedrag worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal geen rente worden vergoed over het teruggestorte bedrag.
 • De inschrijver is ermee bekend met het feit dat inschrijving inhoudt dat hij/zij zal kunnen participeren in het project De ZonneVisser en daarmee lid wordt van De ZonneVisser U.A.
 • De inschrijver bevestigt door het complementeren van zijn/haar inschrijving, door overmaking van zijn/haar totaalbedrag, kennis te hebben genomen van het informatiememorandum project De ZonneVisser. Onder ander dat belegd wordt buiten het toezicht van de AFM.
 • De participant is ermee bekend dat zijn/haar gegevens met betrekking tot het aantal participaties binnen de groep van participanten bekend zal worden.