Raadsleden benadrukken rol van inwoners bij energie- en klimaattransitie

In Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie, en de komende maanden worden de plannen daaruit voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen. Om hen hierop voor te bereiden, stond de online regionale radenavond van 10 februari volledig in het teken van dit REKS-bod.  In de periode van eind februari tot eind juni nemen alle betrokken bestuurders en volksvertegenwoordigers een besluit over het REKS-bod. De stuurgroep van de REKS begint daarmee op 25 februari gevolgd door de verantwoordelijke bestuurders uit de regio. Daarna start het lokale besluitvormingstraject.

Lees hier meer over op:regio-hartvanbrabant.nl/REKS

DELEN