Regionaal Klimaatfonds REKS opgericht

Sinds eind januari 2024 kunnen gemeenten in regio Hart van Brabant een beroep doen op het Regionaal Klimaatfonds REKS. Het fonds is opgericht om bij te dragen aan het doel in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn. Voor de cofinanciering van klimaatprojecten heeft Publiek Ontwikkelbedrijf REKS, de initiatiefnemer van het nieuwe fonds, vier miljoen euro gereserveerd.

“Met de oprichting van het Regionaal Klimaatfonds REKS geven we invulling aan één van de doelstellingen van ons bedrijf: het aanpassen van onze omgeving aan het veranderende klimaat. Onze andere taak is het ontwikkelen van duurzame energie,” licht Joop oude Lohuis, directeur van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS, toe. “De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant willen deze twee maatschappelijke opgaven samen oppakken en de lusten en de lasten beter verdelen. Daarvoor zijn wij in het leven geroepen. Er liggen veelbelovende klimaatprojecten op de plank die mede dankzij het fonds snel tot uitvoering kunnen komen.”

Van hittestress tot wateroverlast

“Het Regionaal Klimaatfonds REKS zal projecten steunen die hittestress, overstromingsgevaar, wateroverlast en/of verdroging tegengaan,” vervolgt Oude Lohuis. “Bij de selectie van geschikte projecten zoekt het fonds naar een goede balans tussen de verschillende doelstellingen. Doelmatigheid en effectiviteit zijn daarbij belangrijke criteria.”

Regionale Klimaatagenda

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Regionaal Klimaatfonds REKS moeten gemeentelijke projecten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze voortkomen uit de Regionale Klimaatagenda, waarvan in november 2023 een geactualiseerde versie is vastgesteld. Ook mag de bijdrage uit het fonds maximaal 35 procent van de totale projectkosten bedragen. “Het gaat echt om cofinanciering en dus om een aanvulling op middelen van bijvoorbeeld provincie en Rijk,” benadrukt Oude Lohuis. Op onze nieuwe website zullen we berichten over de voortgang van de projecten die mede dankzij het fonds tot stand komen.”

page1image12445648 page1image12450224

Over Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

In opdracht van de aandeelhoudende gemeenten en Energiefonds Brabant ontwikkelt Publiek Ontwikkelbedrijf REKS duurzame energie in Hart van Brabant. Dat doen we door grootschalige wind en zonprojecten te realiseren, waarbij we vraag en aanbod zo slim mogelijk combineren met de opslag van energie. Minimaal 50 procent lokaal eigendom is bij onze energieprojecten het uitgangspunt. Om onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat financieren we met de opbrengst ook maatregelen uit de Regionale Klimaatagenda. Daarbij houden we rekening met natuurontwikkeling, infrastructuur, woningbouw en recreatie. We gaan dus voor het maatschappelijk belang en integrale oplossingen in de beperkt beschikbare ruimte. Zo geeft Publiek Ontwikkelbedrijf REKS invulling aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).
Meer informatie is te vinden op www.publiekontwikkelbedrijfreks.nl.

DELEN