REKS vastgesteld en gaat volgende fase in

De provincie, waterschappen en gemeenten Hart van Brabant hebben de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Daarmee is de aftrap gegeven voor de volgende fase in het REKS-proces, de uitvoering. Omdat de plannen uit de REKS in 2030 gerealiseerd moeten zijn, is er een plan van aanpak gemaakt met activiteiten die nog dit jaar uitgevoerd gaan worden.

Voorbereiding en uitvoering
De overstap op duurzame warmtebronnen en het aanpassen van onze omgeving aan klimaatverandering is een groot en ingewikkeld proces. Een goede voorbereiding is dus belangrijk. Daarom doen we de komende maanden verder onderzoek naar duurzame warmtebronnen en de mogelijkheden voor lokale en regionale warmtenetten. Ook komt er een plan van aanpak voor windenergie boven nieuw bos. Voor het aanpassen van onze omgeving aan klimaatverandering wordt verder een uitvoeringsagenda opgesteld, met daarin projecten die we uit gaan voeren. Verder zoekt de regio ook de aansluiting met andere thema’s in de regio, zoals vervoer, de arbeidsmarkt, de landbouw en de industrie. Bovendien komt er een innovatie-werkgroep om innovaties uit de markt sneller te kunnen implementeren.

Participatie en hub-ontwikkeling
Tegelijkertijd gaan we ook aan de slag met de uitvoering van de plannen in de REKS. Een aantal projecten is al concreter, en daar werken we toe naar een planproces. Dat gaat bijvoorbeeld om de energiehub bij De Baars (nabij knooppunt De Baars bij de A58 en A65) of de ontwikkeling van windmolens in Waalwijk. Ook bewoners en gebruikers van het gebied worden daarbij betrokken. Veranderingen in onze leefomgeving zijn onvermijdelijk, en daarom moeten inwoners mee kunnen denken en doen, en ook (financieel) kunnen profiteren van de overstap op duurzame energie. Daarover maken we duidelijke afspraken. Daarbij onderzoekt de regio de mogelijkheid van een ‘regionaal publiek ontwikkelbedrijf’. Met dit ontwikkelbedrijf kunnen de voorwaarden worden geschapen om de deelname van inwoners en ondernemers te borgen en de opbrengsten van de overstap op duurzame energie gebruiken voor klimaatmaatregelen in de regio.

Vervolg na 2021
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie staan plannen tot 2030. Bovendien is de REKS 1.0 die nu is vastgesteld een ‘tussenproduct’, dat elke twee jaar wordt bijgewerkt. Daarom komt er later dit jaar een plan van aanpak voor 2022 en 2023 (de REKS 2.0).

Globale tijdspad van de REKS tot 2030: klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Globale tijdspan van de REKS tot 2030

Meer lezen over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie? Kijk op regio-hartvanbrabant.nl/REKS >>

 

DELEN