Resultaten klanttevredenheidsonderzoek ECU

De resultaten van de in januari 2014 afgenomen enquête (klanttevredenheidsonderzoek ECU) zijn bekend. Er zijn 100 enquêtes onder onze leden verspreid, 20 zijn ingevuld geretourneerd. Het doel hiervan was de dienstverlening van de ECU te toetsen in het kader van het project zonnepanelen én inzicht te krijgen in de ideeën en verwachtingen rondom de ECU richting de toekomst.


Uit de ingevulde enquêtes kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

 • 75% beoordeelt de informatiebijeenkomst zonnepanelen en het huisbezoek “goed”
 • 75% heeft zonnepanelen laten plaatsen, anderen hadden geen geschikt dak, vonden het te duur of hebben een andere leverancier gekozen
 • 65% beoordeelt de dienstverlening van de leverancier van de zonnepanelen “voldoende tot goed” wat betreft reactiesnelheid, meedenken en deskundigheid.
 • 75% maakt gebruik van digitale monitoring.

Aandachtspunten die naar voren zijn gekomen:

 • meerdere gebruikers wensen aanvullende uitleg over het gebruik van de omvormer en het onderhoud van de zonnepanelen (komt aan de orde tijdens het eerstvolgende Energiecafé van de ECU).

De geënquêteerden tonen met name interesse in de volgende onderwerpen:

 • warmtemeting eigen woning (energieverlies meten en advisering over oplossingen)
 • energiebesparing in en om het huis
 • zonneboilers
 • windmolens
 • zonnepanelen
 • ondernemers + verenigingen en duurzame energie

Vanuit het bestuur en de werkgroepen willen wij degenen die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken. Aan de hand van de resultaten kunnen wij gerichte activiteiten inzetten en prioriteiten stellen die aansluiten bij de belangstelling van onze leden. Een van de eerste activiteiten is de organisatie van het Energiecafé op donderdag 17 april 2014. Onderwerpen tijdens deze avond zijn onder meer Energiebesparing in en om het huis, Zonnepanelen en uw Energienota. Een persoonlijke uitnodiging volgt later.

Volg ook onze twitter-account: @ECUdenhout.

DELEN