Bewonersbijeenkomst 2 juli 2019: Rhedcoop als vervolg op Aan de slag met je huis

Het pilotproject Aan de slag met je huis Achthoeven is een unieke samenwerking geweest tussen Gemeente Tilburg, de Dorpsraad Udenhout, Contact 50 en Energie Coöperatie Udenhout. Doel was om bewustwording op een aantal thema’s (veiligheid, energiezuinig en levensloopbestendig wonen) bij huiseigenaren te vergroten en hen te begeleiden naar het nemen van maatregelen.

Op 2 juli is een evaluatiebijeenkomst geweest in het oude Raadhuis in Udenhout om het over Aan de slag met je huis te hebben en het vervolg erop in de vorm van Rhedcoop. De presentatie ( EC Udenhout 2019-07-02 Bewonersavond) en het verslag ( Rhedcoop Achthoeven 20190702)van die avond kunt u hier bekijken.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om na de zomer een volgende bijeenkomst te plannen. Doel is het oprichten van een klankbordgroep, het gaan plannen van “Tupperware”-avonden (per blok of woningtype met elkaar bekijken welke ondersteuning woningeigenaren aanspreekt) en de eerste bevindingen van het Rhedcoop-onderzoek te delen.

Op 26 september aanstaande vindt op basisschool De Mortel (zoals de Mussenacker en de Achthoeven nu samen heten) die bijeenkomst plaats. Vanaf 19.30 uur gaan we aan de slag. De deelnemers aan het project zijn dan van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen opdat we samen de volgende stappen kunnen zetten in het verduurzamen van de wijk en de woning.

 

DELEN