Rhedcoop – Een Europees project met Udenhout als living lab

In Udenhout zijn we gewend om problemen zelf en met elkaar op te lossen. Het duurzamer maken van onze woningen en onze leefomgeving is echter een probleem waar we wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Doel van het project Rhedcoop is dan ook om een ondersteuningsstructuur te bedenken en te realiseren die ons Udenhouters helpt bij het verduurzamen. Belangrijk uitgangspunt is ook dat ongeacht de portemonnee alle woningeigenaren gebruik moeten kunnen maken van de ondersteuning. De ervaringen die we hier opdoen worden vertaald naar een opschaalbare aanpak voor heel Tilburg – Udenhout als living lab dus. Naast Udenhout/Achthoeven zijn er nog een aantal partners in Zeeland, Limburg en Vlaanderen die met dezelfde ontwikkeling bezig zijn, maar ieder op zijn eigen wijze en gebaseerd op eigen randvoorwaarden. Ervaringen uit alle proeftuinen worden met elkaar gedeeld en geven daarmee de lokale invulling van de ondersteuning vorm en inhoud.

Het duurzamer maken van je woning is geen eenvoudige zaterdagochtend klus. We weten waarom we het moeten doen, maar hoe en wat zijn lastige vragen om te beantwoorden. Wat we uit de vele gesprekken in de wijk hebben gemerkt is dat er veel vragen zijn: waar begin ik, wie kan mij adviseren, welke maatregelen zou ik moeten nemen, hoe regel ik dat en hoe betaal ik dat?

Die vragen vatten we samen in een zogenaamde klantreis. Gedurende de reis komen er stapsgewijs allerlei vragen voorbij, de antwoorden willen we voorzien vanuit een ondersteuningsstructuur. Vragen van woningeigenaren zijn te groeperen onder technische, organisatorische, financiële en totaal vragen. Bewoners geven aan graag vanuit één loket geholpen te willen worden. Dat loket zou dan alle (duurzame) energievragen moeten beantwoorden. In een technische term wordt dat ook wel een Energy Service Company genoemd (of ESCo).

De afgelopen maanden hebben we naast het contact met bewoners gewerkt aan de vorm van de ESCo en het benoemd krijgen van de ondersteuning. Veel vragen enerzijds en de ESCo die daar antwoorden op gaat geven. Samen met de gemeente Tilburg en adviesbureau Sweco is daar nu een vorm voor bedacht. De komende maanden gaan we deze testen in Achthoeven. Tien woningeigenaren willen we gaan begeleiden naar een duurzamere woning op basis van onze bevindingen. De gemeente Tilburg ondersteunt de pilot financieel.

DELEN