Roadmap Energietransitie Udenhout

Om een goed beeld te schetsen waar we de komende jaren aan gaan werken in de energietransitie in ons dorp, zijn we bezig met het ontwikkelen van een Roadmap (concept). Hier staan een aantal projecten benoemd waar we  samen met de gemeente Tilburg, Dorpsraad, Vitaal Kreitenmolen, de winkeliersvereniging, wo- ningcorporatie Tiwos, Contact 50, Huurdersbelangenorganisatie en Energie Coöperatie Udenhout aan werken.

DELEN