Samenwerken aan klimaatadaptatie in de regio Hart van Brabant

Ons klimaat verandert. We hebben vaker te maken met wateroverlast, droogte en hittestress. Daarom passen we onze omgeving hierop aan en zijn we zuinig met water. Op vier plaatsen in onze regio laten we zien hoe gemeenten en waterschappen dat samen met hun partners doen, zodat regio Hart van Brabant een fijne plek blijft om te wonen en ondernemen. Nu en in de toekomst.

DELEN