SMILE

Met het (Europese) project SMILE (Social Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad) wil de gemeente Tilburg met 5 verschillende wijken (in regionaal verband van Hart van Brabant) toewerken naar aanpakken en proposities richting transitie CO2-neutraal, waaronder ook aardgasvrij. Klimaatadaptatie en andere voor de wijk relevante sociaal-maatschappelijke thema’s die je aan energietransitie kunt koppelen (denk aan veiligheid en levensloopbestendigheid) zullen ook bekeken worden.

De wijk De Kuil in Udenhout is voor dit project als voorbeeld wijk geselecteerd en we willen samen met de bewoners en verschillende samenwerkende partijen een aanpak opzetten en keuzes maken die leiden tot een wijk die op termijn CO2-neutraal en aardgasvrij kan zijn. In de komende 2-3 jaar proberen we goede stappen te zetten om hiervan duidelijk de eerste resultaten te kunnen zien.

Doel van het project

Een aanpak waarmee de bewoners van de wijk op korte termijn aan de slag kunnen gaan met de verduurzaming van de eigen woning en een breed gedragen (technisch) aanpak waarmee wijk De Kuil gezamenlijk aan de slag kan op weg naar een CO-2 neutrale aanpak voor de middellange termijn.

Planning project

De doorlooptijd van het project is van maart 2019 t/m november 2020.