Start campagne ‘Aan de slag met je huis!’ in wijk de Achthoeven

Van 4 tot en met 24 februari komen we bij u langs!

U woont prettig in een mooi huis in Udenhout in de wijk de Achthoeven. U voelt zich er prima thuis en wilt er
graag nog vele jaren fijn wonen. Dan kan het een goed idee zijn om nú al werk te maken van de toekomst!
In de periode van 4 tot en met 24 februari zal een bewoner uit uw buurt bij u aanbellen. Hij of zij stelt u, als
woningeigenaar, een aantal vragen over uw woonwensen op het gebied van: energiezuinig, veilig, gezond en
levensloopbestendig wonen. Met de campagne ‘Aan de slag met je huis’ wil de gemeente bewoners activeren
sneller maatregelen te nemen. Dit gebeurt in samenwerking met uw Dorpsraad, Contact50 en Energie
Coöperatie Udenhout.

Voor meer informatie zie onderstaande bewonersbrief of kijk op: https://www.aandeslagmetjehuis.nl/wijkaanpak/achthoeven-udenhout/

DELEN