Stijgende energieprijzen? Hoe houdt u ze in bedwang?

De kranten staan er vol mee, op televisie zien we het dagelijks voorbij komen, energieprijzen stijgen snel en hard. De energierekening voor 2022 zal naar verwachting zo’n € 400 hoger zijn dan dit jaar. En zijn we er dan? Naar onze verwachting beginnen we pas aan een onzekere energietoekomst. Wordt het geen tijd om daar zelf iets aan te doen? Bijvoorbeeld door naar ons eigen gedrag te kijken, ons huis energiezuiniger te maken, zelf warmte en/of elektriciteit op te wekken? Een veel gehoorde vraag is:”Waar begin ik?” Als energiecooperatie bieden we onafhankelijk advies en begeleiding bij het stapsgewijs zuiniger maken van uw huis. Samen met u leggen we de klantreis af met als doel uw woning energiezuiniger en uw energierekening beheersbaar te maken. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen die u heeft. Gaat het over techniek, gaat het over begeleiding tijdens de uitvoering, gaat het over financiële zaken? Dat willen we graag van u weten en we hebben daartoe een aantal vragen. U zou ons enorm helpen als u deze zou willen beantwoorden. Kost u ongeveer vijf minuten….. 

1. Heeft u enig idee hoe hoog uw energierekening per maand nu is? Ik denk\weet:

2. Heeft u een beeld van de mogelijke besparing op uw energierekening door het nemen van maatregelen aan uw huis?

3. Gaat u binnen twee jaar maatregelen nemen aan uw woning om de energierekening (verder) beheersbaar te houden?

4. Zou u meedoen aan een inkoop-actie op energiebesparende maatregelen die door de energiecoöperatie wordt georganiseerd?

5. Wat vind u in volgorde het belangrijkste bij zo’n actie?

6. Als u maatregelen wilt nemen zonder daar in-een-keer voor te moeten betalen, maar op basis van een bedrag per maand (een energieabonnement) - zou u daar gebruik van maken?

Naast energie besparen gaan er ook allerlei zaken gebeuren rondom het aardgas. Op termijn gaat uw woning van het gas af. Met de juiste besparende maatregelen is uw woning daar ook geschikt voor. De gemeente Tilburg stelt eind van dit jaar de zogenaamde transitievisie warmte vast. Voor Udenhout betekent dit dat de komende tien jaar de gemeente geen initiatief neemt. Er is veel vertrouwen in de lokale organisaties waaronder de energiecooperatie opdat die met het warmtevraagstuk aan de slag gaan. Als energiecooperatie willen we de warmtetransitie in Udenhout opstarten, met als doel zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor een eigen, betaalbare en duurzame energievoorziening. Veel is nog onduidelijk, maar een aantal principiële vragen kunnen we daarbij al wel stellen:

 
 
7. Wat is voor u op voorhand het belangrijkste als het over het onderwerp warmte gaat?

8. Als we aan de slag gaan om het onderwerp warmte, wat is dan voor u het belangrijkste?

9. Waar geeft u de voorkeur aan?

10. Samen betaalbare, duurzame warmte organiseren zou onderdeel moeten zijn van de dienstverlening van/via de energiecooperatie.

DELEN