Tilburgse duurzame energiecoöperaties tekenen intentieovereenkomst T-WIND

LOGO-T-WIND-659x766Op vrijdag 5 september ondertekenen vijf Tilburgse energiecoöperaties de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk oprichten van de coöperatie T-WIND. De gemeente Tilburg heeft besloten het deel van de capaciteit van windpark De Spinder, dat toekomt aan de gemeente Tilburg, aan haar burgers beschikbaar te stellen voor windenergie. Deze mogelijkheid is een belangrijke reden voor de vijf coöperaties om een gezamenlijke coöperatie op te richten onder de gemeenschappelijke noemer T-WIND.

 

De gemeente Tilburg streeft naar de realisatie van 15 MW windenergie op locatie De Spinder. Om dit te realiseren is een Green Deal gesloten met Waterschap de Dommel en Attero. De coöperatie T-WIND zal een belangrijke rol gaan spelen in de realisatie van de Green Deal. De energiecoöperaties hebben de volgende visie geformuleerd: “Burgers van Tilburg worden gezamenlijk eigenaar van windmolens op De Spinder en hebben zeggenschap over de ontwikkeling, bouw en de exploitatie van de windmolens.

De windmolens leveren stroom voor de burgers en MKB in Tilburg. Bij de investeringen en exploitatie worden zoveel mogelijk bedrijven uit de regio betrokken. Het rendement van de windmolens gaat terug naar de burgers.” Draagvlak en acceptatie van de samenleving wordt bevorderd door: het financieren van lokale projecten, advisering over duurzaamheid, educatie-voorlichting over duurzame ontwikkeling, stimuleren van de lokale werkgelegenheid en eigen energieproductie.

Naast alle bestuursleden van de vijf coöperaties zullen ook vertegenwoordigers van MOED (Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) en de gemeente Tilburg, waaronder wethouder Berend de Vries, aanwezig zijn bij de ondertekening.

Daarnaast zijn Attero en Waterschap de Dommel, die belanghebbenden zijn in windpark De Spinder, uitgenodigd. Dhr Ijmert Muilwijk, voorzitter van de vereniging duurzame energie, zal een korte lezing verzorgen over de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland, met bijzondere aandacht voor windturbines op land. De ondertekening  zal plaatsvinden op 5 september 2014 tussen 17:00 en 19:00 uur in De Harmonie aan de Stationsstraat 26 te Tilburg.

  • De coöperatieve vereniging Berkel-Enschot Energiecoöperatie,
  • De coöperatieve vereniging De Blaakse Energiecoöperatie,
  • De coöperatieve vereniging Coöperatie Duurzame Energie Reeshof,
  • De coöperatieve vereniging Energiecoöperatie Udenhout, en
  • De coöperatieve vereniging Energiefabriek 013

DELEN