Update collectief zonnedak project Energie Coöperatie Udenhout

Op 1 november hadden we een drukbezochte bijeenkomst voor het zonnedakproject in Udenhout. Omdat realisatie hiervan op de nieuwe rijhal helaas geen doorgang kon vinden, is die avond de zoektocht begonnen naar een nieuwe locatie. Al op 2 november hebben de eerste dakeigenaren ons benaderd. In de weken daarna hebben we met 6 partijen één of meerdere gesprekken gehad. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de juiste mix van een aantal (financiële) aandachtspunten. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • De oriëntatie ten opzichte van de zon ?
  • Het daktype: plat, schuin, wel of geen asbest etc. ?
  • Mogelijke schaduw van andere bebouwing of bomen ?
  • Hoeveel m2’s zijn beschikbaar, hoeveel zonnepanelen kunnen geplaatst worden?
  • Aanwezige infrastructuur bij de dakeigenaar ? De opgewekte stroom moet worden afgevoerd.
  • Hoe groot is het elektriciteitsverbruik van de dakeigenaar ?
  • Hoe is de ligging (afstand) ten opzichte van een transformatorhuisje of groter verdeelstation? De aanlegkosten van een “afvoerkabel” worden met name bepaald door de afstand en de benodigde kabel.
  • Wil de dakeigenaar een vergoeding? In welke orde van grootte ?
  • Zijn er bijzonderheden in relatie tot het kunnen verzekeren van een zonnestroom-installatie op de betreffende locatie ?

Op de meeste vragen hebben we inmiddels antwoord, echter het punt van de aansluiting op het openbare net kent de langste doorlooptijd. Hierbij zijn wij afhankelijk van Enexis. We zijn al vele weken in contact met Enexis en nog steeds in afwachting van informatie die alleen zij kunnen aanleveren.Helaas hebben we niet alles in eigen hand. We rekenen erop dat we eind januari de beschikking hebben over deze informatie. Dan gaan we verder met de selectie van het meest geschikte dak. We schatten in dat we in de loop van maart tot een definitieve locatiekeuze kunnen komen. Dan gaan we de fase in van offertes, rendementsberekeningen etc.

We hopen dat het duidelijk is dat wij als ECU enthousiast verder gaan op weg naar het eerste collectieve zonnestroomproject in Udenhout. We vertrouwen erop dat de warme belangstelling, zoals we die hebben ervaren op 1 november, onverminderd blijft. Wij gaan er in ieder geval voor !

We houden u op de hoogte. Wilt u meehelpen om dit project tot een succes te maken, laat het ons weten. Reageren kan via de mail (info@ecudenhout.nl).

DELEN