Verhoogde subsidies voor duurzame maatregelen

Met ingang van 1 januari 2022 zijn enkele voorwaarden voor de zogenaamde “investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing” gewijzigd. Het gaat hier dus om isolatiemaatregelen en duurzame installaties zoals een zonneboiler en een (hybride) warmtepomp. Het betreft voornamelijk het verhogen van de subsidies op de uitvoeringskosten per maatregel van 20% naar 30%, dus de subsidies zijn verhoogd met de helft! Wel zijn er een aantal randvoorwaarden zoals minimaal twee maatregelen en een minimaal m2 per maatregel hetzelfde gebleven. In 2022 is hier in totaal 228 miljoen euro voor beschikbaar. De volledige tekst van de regeling is te vinden op subsidies verduurzamingsmaatregelen huis.
De gemeente werkt ook aan een aanvullende regeling voor isolatie met minder randvoorwaarden maar op basis van een lening. Deze regeling zal naar verwachting echter pas eind van 2022, begin 2023 in werking treden. Om op de meest voordelige manier van deze regelingen gebruik te maken kan een energieadviseur u helpen. Ook op de website van de gemeente Tilburg duurzamertilburg  is de nodige informatie te vinden.

DELEN