Vooraankondiging ALV: 17 november 19.00 uur met aansluitend energie cafe

Het ECU bestuur nodigt haar leden en niet-leden uit Udenhout uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout op donderdag 17 november, aanvang 19.00 uur in het Raadhuis te Udenhout

Het formele deel van de vergadering voor de leden (financieel verslag en begroting) vindt plaats van 19.00 – 20.00 uur gevolgd door een informeel deel voor leden en niet-leden wat om 20.30 uur zal starten:

Energietransitie raakt ons allemaal

We werken met elkaar toe naar een CO2-arme maatschappij in 2050. Dat gaat ons allemaal raken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle huizen “van het aardgas af” gaan. Gastspreker Marco Bijkerk (manager innovatie bij REMEHA en houdt zich bezig met de energietransitie en aardgasloze technieken) deelt zijn visie met ons en gaat in op vragen als: “Waarom willen we dit eigenlijk, wat zijn aanleiding en doelstelling van de energietransitie? Hoe en wanneer gaan we dit doen? Wat is of zijn mogelijke alternatieven? Wat zijn de kosten en wie betaalt het?  Hoe wordt de prijs van energie bepaald en welke contracten sluit je af. Zijn er voor de komende 5 jaar nog nieuwe innovaties te verwachten”. Een leerzame kijk op een boeiend vraagstuk binnen de energietransitie.

Gelieve voor deze avond even een mail van deelname te sturen vóór 15 november naar: info@ecudenhout.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur ECU

DELEN