Veel gestelde vragen

U kunt zich aanmelden als lid via het online schrijfformulier op onze website, of door een mailtje te sturen met uw NAW-gegevens naar info@ecudenhout.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om u in te schrijven als lid.

De jaarlijkse contributie van ECU voor een particulier lidmaatschap bedraagt € 50,00
De jaarlijkse contributie van ECU voor een particulier donateurschap bedraagt € 15,00

Lidmaatschap voor verenigingen bedraagt € 100,00 per jaar

Lidmaatschap voor bedrijven tot 10 werknemers bedraagt € 100,00 per jaar
Voor bedrijven vanaf 10 werknemers en meer bedraagt € 200,00 per jaar

Omdat de ECU een coöperatie is. Een coöperatie is er voor de leden maar iedere burger kan hieraan meedoen en lid worden.

Collectieve inkoop levert direct financieel voordeel.

Door kennisdeling met andere coöperaties te faciliteren, kennis beschikbaar te stellen en voor de coöperatie in Udenhout waar mogelijk actief mee te werken en mee te denken ondersteunt de gemeente dit initiatief.

De huidige wetgeving is voor iedereen die met duurzame energie aan de slag wil, of dit nu wind, zon, water of biomassa is, een belemmerende factor. Er wordt langs alle kanten hard gelobbyd om dit te veranderen. Toch zijn er nu ook genoeg mogelijkheden om te starten en juist door te starten (en dat doen ze elders ook). Daarmee laten we zien dat de heren en dames in Den Haag vaart moeten maken.

In de wet staat dat het energiebedrijf mee moet werken om tot 5000 KwH eigen verbruik te verrekenen. Alles wat je meer dan je eigen verbruik terug levert aan het net zal tegen een (te) lage prijs verrekend worden.

De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs maar ook natuurlijk de eventuele prijsstijging van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen hoe lager de gemiddelde Kwhprijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld nu 8-10 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6-7% dan is de terugverdientijd 7-8 jaar.

Er zijn geen vergunningen nodig voor zonnepanelen die met de hellingshoek van het dak worden mee gelegd.
Er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt u de zogenaamde vergunningcheck doen. Hier kunt u alle gegevens invoeren en zal er aangegeven worden of er in uw geval een vergunning vereist is.

De eindafnemer betaalt in Nederland de belasting. Ook leden van de ECU betalen gewoon deze belasting maar minder door bijvoorbeeld collectieve inkoop. Alle energie die je thuis zelf opwekt en niet boven je eigen verbruik uitgaat is natuurlijk vrijgesteld van energiebelasting. Je koopt dan minder energie van het energiebedrijf en betaalt dus ook minder belasting.

Als de prijzen en belastingen stijgen dan zullen steeds meer mensen mee gaan doen met een lokale energiecoöperatie. Als de prijzen en belastingen voor duurzame energie beter worden dan die van fossiele energie dan wordt er steeds meer via lokale energiecoöperaties gewerkt. Het lijkt ons uitgesloten dat de prijzen en belastingen op fossiele brandstoffen gaan dalen.