Warmtescans

De gemeente wil dat Tilburg en de omliggende dorpen ook in de toekomst een fijne en gezonde plek zijn om te wonen. Het verminderen van het energieverbruik, zodat de stad stapje voor stapje energieneutraal wordt, is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Om het warmteverlies van woningen inzichtelijk te maken, worden in januari gratis warmtefoto’s gemaakt van meer dan 1000 woningen in Udenhout.

Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. De energierekening wordt verlaagd en het wooncomfort wordt hoger door warmteverlies tegen te gaan en te isoleren. Hoeveel en welke besparingsmogelijkheden woningen hebben, kan inzichtelijk worden gemaakt door middel van een thermografische warmtefoto.

Scan van de gevel
In januari 2021 wordt de voorgevel van woningen in Udenhout (in wijk De Kuil en Zeshoeven) vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde bedrijf Sobolt. De camera ziet waar aan de buitenkant van het huis warmte lekt. Personen of warmtebronnen in huis zijn niet zichtbaar.

Bijbehorend isolatieadvies
Voor deze actie werkt de gemeente samen met Energie Coöperatie Udenhout. De huizen die geselecteerd zijn ontvangen in december een bewonersbrief ( Bewonersbrief warmtescan Udenhout) met daarin meer informatie. Bewoners ontvangen de foto en een bijbehorend isolatie-advies. Wie geen interesse heeft, kan zich afmelden via aandeslagmetjehuis@tilburg.nl.