Wijkkrant RHEDCOOP: op zoek naar 10 woningeigenaren voor pilot

Voor het project RHEDCOOP is een speciale wijkkrant ontwikkeld om bewoners van wijk Achthoeven te informeren over energieprojecten in Udenhout en specifiek te informeren over de projecten RHEDCOOP en Energieadviezen in hun wijk. De wijkkrant is op 18 maart in de brievenbussen gevallen. Met deze krant worden de bewoners niet alleen geïnformeerd maar is het ook de bedoeling om een ondersteuningsstructuur (ESCo= Energy Service Company) te bedenken en te realiseren die Udenhouters helpt bij het verduurzamen van hun woning. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ongeacht de portemonnee alle woningeigenaren gebruik moeten kunnen maken van deze ondersteuning. En indien je tot een van de 10 woningeigenaren wilt behoren die begeleid gaan worden in dit traject, dan kun je je opgeven via: rhedcoopudenhout@gmail.com

DELEN